آموزش اتوکد دوبعدی

 نام دوره: دوره آموزش اتوکد دوبعدی

 مدت دوره:  15 ساعت

 ویژگی دوره: برگزاری کلاس به صورت نیمه خصوصی (حداکثر 4 نفر)

هزینه دوره:      190,000 تومان

15% تخفیف ویژه دانشجویان دانشگاه تهران

 

به منظور آگاهی از زمان برگزاری دوره  اتوکد با شماره ی 66479489 -021 تماس حاصل فرمایید

 

 برنامه ی آموزشی دوره ی آموزش اتوکد دو بعدی مطابق زیر می باشد.

1 ترسیم Line در اتوکد
2 ترسیم Line با دادن طوب و زاویه
3 ترسیم Rectangle در اتوکد
4 انواع ترسیمات با استفاده از دستورRectangl 
5 رسم Circel در اتوکد
6 دستور  Erase
7 دستور Arc
8 آشنایی با دستور Trim در اتوکد
9 آشنایی با دستور Extened
10 آشنایی با دستور Move
11 آشنایی با دستور Copy
12 آشنایی با دستور  Polyline
13 آشنایی با دستور Undo در اتوکد
14 آشنایی با دستور Rotate
15 آشنایی با دستور Spline
16 آشنایی با دستور Polygon در اتوکد
17 آشنایی با دستور Explode
18 آشنایی با دستور Stretch
19 آشنایی با دستور Scale
20 آشنایی با دستور offset
21 آشنایی با دستور Ellipse
22 آشنایی با دستور Mirror
23 آشنایی با دستور Point
24 رسم Point با دادن تعداد قسمت در اتوکد
25 رسم Point در اتوکد با دادن فاصل بین دو Point
26 آشنایی با دستور Join در اتوکد
27 آشنایی با دستور Array اتوکد
28 آشنایی با دستور Donut
29 آشنایی با دستور Break at point
30 آشنایی با دستور Break در اتوکد 
31 آشنایی با دستور Align
32 آشنایی با دستور Lengthen در اتوکد
33 آشنایی با چگونگی تغییر و انتخاب انواع خطوط در اتوکد 
34 آشنایی با دستور Layer در اتوکد
35 آشنایی با دستور Osnap
36 آشنایی با آیکن‏های قسمت Snap and Grid در اتوکد 
37 آشنایی با تنظیمات اندازه‏‏گذاری موضوعات ترسیم‏شده در اتوکد 
38 اندازه‏گذاری Linear
39 اندازه‏گذاری Linear
40 اندازه‏گذاری با استفاده از Angular در اتوکد
41 اندازه‏گذاری Arclength
42 اندازه‏گذاری Redius
43 اندازه‏گذاری Diameter
44 اندازه‏گذاری Jogged
45 اندازه‏گذاری Ordinate
46 اندازه‏گذاری Break
47 اندازه‏گذاری Adjust space
48 اندازه‏گذاری Quick dimension
49 اندازه‏گذاری continue
50 اندازه‏گذاری Base line
51 آشنایی با دستور Inspect
52 آشنایی با دستور Joy line
53 Reassociute
54 Tolearance
55 Center Mark
56 Oblique
57 آشنایی با چگونگی نوشتن متن در اتوکد
58 آشنایی با متن Multi line text
59 آشنایی با چک کردن متن تایپی ازنظز غلظ املائی Cheek Spelling 
60 آشنایی با دستور Hatch 
61 آشنایی با دستور Gradient
62 آشنایی با دستور Mateh Properties
63 آشنایی با دستور Change
64 آشنایی با دستور Boundary
65 آشنایی با دستور Region
66 آشنایی با دستور Pedit برای ویرایش موضوعات ترسیم‏شده در اتوکد
67 آشنایی با دستور Xline Construction Line
68 اشکال مختلف ترسیم Xline
69 آشنایی با دستور Ray در اتوکد
70 آشنایی با دستور Revision Cloud
71 آشنایی با دستور Distance
72 آشنایی با اندازه‏گذاری مساحت موضوعات ترسیم‏شده در اتوکد
73 آشنایی با دستور ID Point
74 آشنایی با دستور List
75 آشنایی با پنجره Properties در اتوکد
76 آشنایی با ساختن Wblock
77 آشنایی با دستور Quick Select در اتوکد
78 آشنایی با ساختن Block
79 آشنایی با درج کردن Wblock Block
80 آشنایی با ویرایش بلوک‏های درج شده (Edit Block Definition)
81 آشنایی با دستور Edit Reference
82 دستور Group
83 آشنایی با دستور Fill در Autocad
84 آشنایی با کم کردن حجم فایل‏های ترسیم‏شده Purge  
85 آشنایی با تبدیل فرمت CAD به فرمت PDF
86 آشنایی با دستور Attach
87 آشنایی با ویرایش تصاویر درج شده در Autocad
88 آشنایی با دستور Leaders
89 آشنایی با قیدگذاری روی موضوعات ترسیم‏شده Constrain
90 آشنایی با سفارشی کردن محیط کار Workspace
91 آشنایی با پنجره Tool Palettes
92 آشنایی با دستور Print در اتوکد
93 تمرین‏های عملی به منظور استفاده از دستورات اتوکد

 

 

   
   
   
ترسیم Line در اتوکد 1
ترسیم Line با دادن طوب و زاویه 2
ترسیم Rectangle در اتوکد 3
انواع ترسیمات با استفاده از دستورRectangl  4
رسم Circel در اتوکد 5
دستور  Erase 6
دستور Arc 7
آشنایی با دستور Trim در اتوکد 8
آشنایی با دستور Extened 9
آشنایی با دستور Move 10
آشنایی با دستور Copy 11
آشنایی با دستور  Polyline 12
آشنایی با دستور Undo در اتوکد 13
آشنایی با دستور Rotate 14
آشنایی با دستور Spline 15
آشنایی با دستور Polygon در اتوکد 16
آشنایی با دستور Explode 17
آشنایی با دستور Stretch 18
آشنایی با دستور Scale 19
آشنایی با دستور offset 20
آشنایی با دستور Ellipse 21
آشنایی با دستور Mirror 22
آشنایی با دستور Point 23
رسم Point با دادن تعداد قسمت در اتوکد 24
رسم Point در اتوکد با دادن فاصل بین دو Point 25
آشنایی با دستور Join در اتوکد 26
آشنایی با دستور Array اتوکد 27
آشنایی با دستور Donut 28
آشنایی با دستور Break at point 29
آشنایی با دستور Break در اتوکد  30
آشنایی با دستور Align 31
آشنایی با دستور Lengthen در اتوکد 32
آشنایی با چگونگی تغییر و انتخاب انواع خطوط در اتوکد  33
آشنایی با دستور Layer در اتوکد 34
آشنایی با دستور Osnap 35
آشنایی با آیکن‏های قسمت Snap and Grid در اتوکد  36
آشنایی با تنظیمات اندازه‏‏گذاری موضوعات ترسیم‏شده در اتوکد  37
اندازه‏گذاری Linear 38
اندازه‏گذاری Linear 39
اندازه‏گذاری با استفاده از Angular در اتوکد 40
اندازه‏گذاری Arclength 41
اندازه‏گذاری Redius 42
اندازه‏گذاری Diameter 43
اندازه‏گذاری Jogged 44
اندازه‏گذاری Ordinate 45
اندازه‏گذاری Break 46
اندازه‏گذاری Adjust space 47
اندازه‏گذاری Quick dimension 48
اندازه‏گذاری continue 49
اندازه‏گذاری Base line 50
آشنایی با دستور Inspect 51
آشنایی با دستور Joy line 52
Reassociute 53
Tolearance 54
Center Mark 55
Oblique 56
آشنایی با چگونگی نوشتن متن در اتوکد 57
آشنایی با متن Multi line text 58
آشنایی با چک کردن متن تایپی ازنظز غلظ املائی Cheek Spelling  59
آشنایی با دستور Hatch  60
آشنایی با دستور Gradient 61
آشنایی با دستور Mateh Properties 62
آشنایی با دستور Change 63
آشنایی با دستور Boundary 64
آشنایی با دستور Region 65
آشنایی با دستور Pedit برای ویرایش موضوعات ترسیم‏شده در اتوکد 66
آشنایی با دستور Xline Construction Line 67
اشکال مختلف ترسیم Xline 68
آشنایی با دستور Ray در اتوکد 69
آشنایی با دستور Revision Cloud 70
آشنایی با دستور Distance 71
آشنایی با اندازه‏گذاری مساحت موضوعات ترسیم‏شده در اتوکد 72
آشنایی با دستور ID Point 73
آشنایی با دستور List 74
آشنایی با پنجره Properties در اتوکد 75
آشنایی با ساختن Wblock 76
آشنایی با دستور Quick Select در اتوکد 77
آشنایی با ساختن Block 78
آشنایی با درج کردن Wblock Block 79
آشنایی با ویرایش بلوک‏های درج شده (Edit Block Definition) 80
آشنایی با دستور Edit Reference 81
دستور Group 82
آشنایی با دستور Fill در Autocad 83
آشنایی با کم کردن حجم فایل‏های ترسیم‏شده Purge   84
آشنایی با تبدیل فرمت CAD به فرمت PDF 85
آشنایی با دستور Attach 86
آشنایی با ویرایش تصاویر درج شده در Autocad 87
آشنایی با دستور Leaders 88
آشنایی با قیدگذاری روی موضوعات ترسیم‏شده Constrain 89
آشنایی با سفارشی کردن محیط کار Workspace 90
آشنایی با پنجره Tool Palettes 91
آشنایی با دستور Print در اتوکد 92
تمرین‏های عملی به منظور استفاده از دستورات اتوکد 93

مطالب روز مهندسی

 • 15 توصیه کلیدی در زمینه ساخت رزومه شغلی حرفه ای و موثر

  به نام خدا یک رزومه .کاری برگه ای است که شما به عنوان نویسنده در باره مهارتها و قابلیتهای شغلی خود برای کسانی که شما را تاکنون ندیده اند و نمی شناسند ارسال می کنید. هدف از ساخت رزومه، دعوت از شما برای مصاحبه شغلی است .و کارفرما بایستی رزومه شما را از میان دهها داوطلب آن شغل برای مصاحبه انتخاب کند. بنابراین ساخت یک رزومه حرفه ای در فرآیند انتخاب شغل تاثیر حیاتی دارد. بنابراین در ساخت رزومه خود دقت بسیار زیادی نمایید . وطن جاب دراین مقاله 15 نکته ای را که شما را در تهیه رزومه خوب یاری می دهد ، را برای شما بیان می کند....

  ادامه مطلب...

 • برای ساختن یک ساختمان مسکونی چه تخصصهای مهندسی مورد نیاز است

  داشتن مسکن مناسب یکی از ابتدایی ترین نیازهای بشر است و صنعت ساختمان سازی عمری به اندازه پیدایش بشر در این کره خاکی دارد. هم اکنون و در زمان امروزی نیز صنعت ساخت ساختمان یکی از بزرگترین صنایع هر کشور است که نقش کلیدی را در زمینه اشتغال در هر کشور فراهم می کند. در کشور ما نیز به دلیل رشد جمعیت از یک طرف و عمر پایین سازه های قبلی از طرف دیگر، نیاز شدیدی به ساخت خانه های جدید در کشور به وجود دارد، به طوری که مشکل تامین مسکن به یکی از ابر چالشهای اقتصاد کشور تبدیل شده است. صنعت تولید مسکن از طرف...

  ادامه مطلب...

 • نقش صنایع تبدیلی کشاورزی در توسعه اشتغال کشور

  به نام خدا مساحت کشور هلند کوچکتر از استانهای گیلان و مازندران است. اما این کشور به تنهایی حدود 80 میلیارد دلار در سال صادرات بخش کشاورزی دارد که این میزان از صادرات نفت ایران بیشتر است و یا کشور همسایه ما ترکیه در حدود 40 میلیارد دلار در سال صادرات بخش کشاورزی دارد. کشور ما با دارا بودن دومین تنوع اقلیمی در جهان و با داشتن مساحتی عظیم و جمعیت فعال زیاد، تنها حدود 8 میلیارد دلار صادرات در بخش کشاورزی دارد. علت این موضوع ضعف شدید در صنایع تبدیلی کشاورزی است. با وجود اینکه دانشگاههای ما در...

  ادامه مطلب...

 • نقش نرم افزارهای شبیه ساز در پیشرفت صنعت ساختمان

  به نام خدا تحولات مهندسی در بیست سال اخیر بسیار زیاد بوده است. عامل اصلی این تحولات در دنیای مهندسی، ظهور کامپیوتر و اینترنت و امکان کار با نرم افزارهای پیشرفته است. اما با ظهور کامپیوترهای شخصی و نرم افزارهای مهندسی، تحول عظیمی در زمینه طراحی مهندسی انجام شده است. هم اکنون برای تکمیل تیم طراحی یک برج تنها استخدام مهندس عمران کارآزموده و یک یا دو نفر نقشه کش کافی است و همین یک نفر مهندس طراح ساختمان، به راحتی از طریق نرم افزارهای طراحی، کار طراحی برج را انجام داده و از طریق این نرم افزارها کلیه محاسبات فنی را بدون اشتباه انجام میدهد. حتی می تواند با استفاده از نرم افزارهای شبیه ساز، بارهای زلزله و طوفانهای شدید را بر...

  ادامه مطلب...

 • dentalclinictoronto.dentist Emergency Dentist Toronto

  dentalclinictoronto.dentist emergency dentist Toronto is the leading dentistry for emergency dental care and any kind of toothache. A surprising toothache wakes you up at midnight, or you're feeling agony or pain with standard routines, together with consuming or respiration. Lots of people do not know how to proceed when they're in confronted with an emergency . If you have a toothache or dental emergency , locate an urgent dental care Place of work immediately. Don't leave your dental...

  ادامه مطلب...

 • آموزش و تدریس خصوصی فیزیک و ریاضی

  تدریس خصوصی فیزیک یکی از شاخه هایی است که در موسسات و کلاس های کنکور به آن پرداخته می شود. اهمیت درس فیزیک بر همه دانش آموزان و اولیای آن ها واضح و آشکار است. درس فیزیک یکی از مهم ترین دروس دوره متوسطه دوم است. که در همه رشته های تحصیلی ریاضی تجربی انسانی تدریس می شود. درس فیزیک جزو علوم پایه می باشد و در اکثر رشته های دانشگاهی کاربرد دارد. آموزش درس فیزیک به دانش آموزان باعث می شود که با دنیای علم آشنا بشوند. روش تحقیق و روش علمی چیزی است که باید به دانش آموزان آموزش داده شود. اگر روش تحقیق...

  ادامه مطلب...

 • ارتباط صنعت پتروشیمی و اشتغال

  به نام خدا پتروشیمی گرایشی از علم شیمی است که به ساخت مواد مصرفی از نفت و گاز می پردازد. در حال حاضر نفت و گاز تنها کاربرد سوخت خودروها و تولید برق در جهان را ندارد، بلکه با کمک علم شیمی هم اکنون هزاران قلم ماده مصرفی از تولید انواع پارچه و پلاستیک و قطعات خودرو گرفته تا بسیاری از مواد دارویی و آنتی بیوتیک از نفت و گاز بدست می آید. هر ساله نیز، متخصصین زیادی، از طریق استخدام شرکت نفت و شرکت های وابسته به آن، جذب گرایش پتروشیمی کشور می شوند. نکته جالب توجه این است که با وجود پیشرفت سریع علم، نه تنها هیچ جایگزینی برای فرآورده های پتروشیمی یافت نشده بلکه این...

  ادامه مطلب...

 • مقایسه بازار کار ایران و کانادا

    در سالهای اخیر، روند مهاجرت به کانادا به طرز چشمگیری رو به افزایش بوده است و تعداد زیادی از هموطنان ما بویژه متخصصین جامعه متقاضی مهاجرت به این کشور هستند. در این مقاله قصد داریم به دلایل گرایش ایرانیان به مهاجرت به کانادا و نقاط ضعف و قوت این کشور بپردازیم. در میان متقاضیان، عمده تقاضا ها مربوط می شود به متخصصین، مهندسین و تکنسین های کشور که به رغم داشتن سابقه مناسب در ایران، همچنان در صف متقاضیان مهاجرت به کانادا هستند. به راستی دلیل تقاضای آنان چیست؟ در سال های اخیر، تعداد فارغ التحصیلان متخصص کشور چندین برابر شده که به ظاهر بیشتر از نیاز فعلی کشور است و باعث...

  ادامه مطلب...

 • نقش استارتاپها در توسعه کشور

  با توسعه وب، شبکه فعالیتهای استارتاپی نیز در این حوزه شکل گرفته که در نتیجه، باعث تغییرات چشمگیر در سیستم تجارت جهانی شده است. ظهور شرکتهایی نظیر گوگل، فیس بوک، آمازون، اوبر و … باعث شکل گیری تغییرات وسیعی در بسیاری از مفاهیم مانند ارتباطات، آموزش و نحوه کار در جهان شده است و حتی مرزها ی جهانی را به چالش کشانده است. به تبع این تغییرات، استارتاپهای اینترنتی در کشور ما حدود ده سال است که وارد عرضه کار و فعالیت شده اند. شرکتهایی نظیر دیجی کالا، اسنپ، بامیلو و بسیاری از کسب و کارهای سنتی مانند...

  ادامه مطلب...

 • چگونه می توان هزینه ساخت مسکن را در ایران کاهش داد

  به نام خدا شاید شما هم در اخبار و یا روزنامه ها این نوع خبرها را شنیده باشید، ساخت هتل 7 طبقه در چین در مدت 5 روز، و یا ساختن یک ساختمان ده طبقه در یک ماه و از این دست گزارشها. با مراجعه به شبکه های اجتماعی نیز می توان به صورت تصویری، پیشرفت این پروژه ها را مشاهده کرد. در این کشور ها، با استخدام مهندس عمران با تجربه در کارخانجات ساخت قطعات پیش ساخته، با تکیه بر کنترل پروژه، و همچنین کمتر کردن مراحل اداری اخذ مجوز ساخت، زمان ساخت را به کمتریم زمان ممکن می رسانند. ساختن چنین ساختمانهایی در ایران  در بهترین حالت بیش از 2 سال زمان می برد وبا توجه به نرخ...

  ادامه مطلب...

 • کار در منزل با بهره گیری از تکنولوژی جدید

  به نام خدا ما در عصر ارتباطات زندگی می کنیم. در این دوره، امکاناتی در اختیار ماست که حتی تا 20 سال پیش تصورش هم ممکن نبود. هم اکنون با نفوذ اینترنت و تلفنهای هوشمند به دورترین نقاط ایران امکان استفاده ی یکسان و برابر از تکنولوژی ارتباطات اینترنتی، برای همه برقرار است. این سهولت گسترده، فرصت اشتغال زایی و کار در منزل را برای بسیاری از افراد فراهم نموده است. این تکنولوژی باعث تغییرات وسیعی در مفهوم کار شده است. شما می توانید به راحتی و سهولت، هنگامیکه در یک کلبه دور افتاده جنگلی، در حالیکه از هوای عالی و طبیعت زیبا لذت می برید، با استفاده از گوشی تلفن هوشمند خود،...

  ادامه مطلب...

تماس با ما

به منظور آگاهی از دوره های آموزشی و هماهنگی جهت ثبت نام ، می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

021-66045874

021-66084133

09127008698

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران، خیابان آزادی، مابین ایستگاه مترو حبیب الله و دانشگاه شریف، خیابان حبیب زادگان

عضويت در سايت