آموزش FLAC

در این دوره، هدف آشنایی مهندسین گرامی به منظور مدل سازی انواع سازه های ژئوتکنیکی در بخش های مختلف اجرایی و تحقیقاتی شامل سد، نیلینگ، انکر، شمع ، دیوار حائل و ... می باشد. بنابراین، به منظور پوشش کلیه مباحث ژئوتکنیکی، این مجموعه آموزش نرم افزار FLAC را در دو دوره آموزش FLAC مقدماتی و پیشرفته ارائه نموده است. به منظور آموزش مدل سازی در بخش های تخصصی پایان نامه ها و مقالات، که شامل آموزش های عمومی نمی شود نیز این مجموعه آمادگی خود را به منظور آموزش مهندسین گرامی مطابق روند مورد نظر در پروپوزال یا مقاله، اعلام می دارد.

 

دوره 1 : آموزش FLAC 2D مقدماتی

مدت دوره: 16 ساعت

ویژگی دوره: برگزاری کلاس به صورت نیمه خصوصی (حداکثر 4 نفر)

هزینه دوره: 350,000 تومان  

به منظور آگاهی از زمان برگزاری کلاس ها با شماره ی 66479491-021 تماس حاصل فرمایید.

– راهنمايي نصب و راه اندازي FLAC

– معرفي قابليتها و کاربردهاي نرم افزار FLAC دو بعدی

– استراتژي مدلسازي در FLAC

– اصطلاحات و شرايط قراردادي در نرم افزار FLAC

– تعريف فضاي مدلسازي و ساخت هندسه مدل

– مدلهاي رفتاري و تخصيص خصوصيات به مدل

– شرايط مرزي و اوليه در مدل سازی با FLAC

– بارگذاريهاي استاتيکي در نرم افزار

– تحليل مدل و بررسي سناريوي تاييد مدل

– مشاهده خروجيهای نرم افزار FLAC 2D

– مدلسازي سطوح لغزش

– سطح آب زيرزميني و فشار آب حفره اي

 

دوره 2: دوره آموزش FLAC 2D پیشرفته

مدت دوره: 16 ساعت

ویژگی دوره: برگزاری کلاس به صورت نیمه خصوصی (حداکثر 4 نفر)

هزینه دوره: 350,000 تومان

 به منظور آگاهی از زمان برگزاری کلاس ها با شماره ی 66479491-021 تماس حاصل فرمایید.

 سرفصل های دوره ی آموزشی FLAC 2D پیشرفته مطابق زیر است:

 بخش اول: المانهاي سازه اي

شامل المان تير، المان کابل، المان راکبولت، المان شمع، المان لاينينگ، اعضاي تکيه گاهي در FLAC، مدلسازي نيلينگ و شاتکريت در نرم افزار FLAC می باشد

 بخش دوم: مدلسازي پيشرفته

 - زبان برنامه نويسي Fish در FLAC

 - مثالهاي کاربردي

 بخش سوم: مثالهاي کاربردي

 - مدلسازي سطوح شيرواني در ّFLAC

- مدلسازي تونل باحفاري چند مرحله اي در نرم افزار FLAC

 بخش چهارم: مدلسازي ديناميکي

 - استراتژي تحليل ديناميکي در FLAC 2D

 - مش بندي و ميرايي درمدل

 - شرايط مرزبندي

 - بارگذاري هارمونيک در نرم افزار FLAC

 - بارگذاري شتابنگاشت

 - تحليل مدل در FLAC

 - فشارآب حفره اي

 - مثالهاي کاربردي در نرم افزار FLAC

 

به منظور آشنایی با  قابلیت های نرم افزار FLAC و نحوه ی مدل سازی در آن، توجه شما را به یک مثال جلب می نماییم.

بارگذاری تونل در نرم افزار FLAC

به منظور مدل سازی تونل در نرم افزار FLAC ، لازم نیست کل مدل تونل به همراه خاک بالای آن مدل سازی شود. می توان تنها به مدل سازی تونل و خاک اطراف آن اکتفا نمود و بار معادل وارد شده از جانب خاک بالادست را به به صورت دستی محاسبه و به تونل اعمال نمود. به عنوان مثال، هدف محاسبات مربوط به تونل زیر در نرم افزار FLAC است:

این تونل در عمق 50 متری قرار دارد.

 

 مدل مثال تونل flac

 

 

ابعاد مدل به صورت 30x30 متر در نظر گرفته شده است و به منظور اعمال تنش بخش حذف شده از مدل، از دستور initial استفاده می کنیم. بار وارد بر مدل 30x30 به صورت زیر قابل محاسبه است:

 

 بارگذاری در تونل در نرم افزار flac

 

 

 

واحد های فوق را به تبدیل می کنیم و سپس از دستور initial مطابق زیر استفاده می شود:

 

-         بار معادل طرفین در نرم افزار FLAC:

 

initial (تنش در کف=تنش) var (تغییرات تنش در راستای عرض ,تغییرات تنش در راستای ارتفاع)

 

توجه: با توجه به این که فشار خاک، زمانی که از پایین به بالا حرکت می کنیم ، کم می شود از این رو باید میزان تغییرات تنش را با علامت مخالف مقدار تنش کف در نظر گرفت.

 

initial syy -1260000 var (0,1260000-630000)

initial sxx -630000 var (0, 630000-3150000)

initial szz -630000 var (0, 630000-3150000)

 

در نهایت دستور زیر را در FLAC اعمال خواهیم کرد:

 

initial syy -1260000 var 0 63

initial sxx -630000 var 0 315000

initial szz -630000 var 0 315000

 

-   بار معادل بالای مدل در نرم افزار FLAC: عبارت از خاک بالای آن که مطابق زیر اعمال می شود.

  apply syy -630000 j …

در نهایت کد مدل سازی تونل در نرم افزار FLAC به صورت زیر خواهد بود:

 

 config

  grid 30 30

  gen 0 0 0 30 30 30 30 0

  group earth region 1 10

  m m group earth

  prop c 20000 f 30 b 7.8e7 s 4.7e7 d 2100 group earth

  GEN line 12 10 12 15

  gen line 18 10 18 15

  gen line 12 10 18 10

  gen arc 15 15 18 15 180

  gen adjust

  fix x i=1

  fix x i=31

  fix y j=1

  hist unbal

  initial syy -1260000 var  0 630000

  initial sxx -630000 var  0 315000

  initial szz -630000 var  0 315000

  apply syy -630000 j 31

  solve

  ini xdis=0 ydis=0

  m null region 16 15

  hist unbal

  solve

 تغییر مکان قائم تونل در نرم افزار FLAC:

 

(واحد تغییرمکان در این مدل FLAC، متر می باشد.)

  نشست تونل در نرم افزار flac

 تغییر مکان افقی تونل در نرم افزار FLAC:

 

تغییر مکان افقی تونل در نرم افزار flac

 به منظور آشنایی با طریقه ی حل مسئله در نرم افزار FLAC، توجه شما را به مباحث زیر جلب می نماییم.

مروری بر روش تفاضل محدود در نرم افزار FLAC:

شايد روش تفاضل‌هاي محدود, قديمي‌ترين تکنيک عددي است که براي حل يکسري از روابط ديفرانسيل با مقادير اوليه و شرايط مرزي معين, مورد استفاده واقع شده است . در نرم افزار FLAC، از این روش استفاده می شود.

در روش تفاضل‌هاي محدود صريح, هر معادلة ديفرانسيلي به طور مستقيم با يک مقدار جبري معلوم, در عبارات متغييرهاي تنش و تغييرمکان در نقاط مختلف محيط نوشته مي‌شود. در مقابل در روش اجزاء محدود ضمنيبه منظور تعيين مقادير تنش و تغييرمکان که در هر المان با يک مد از قبل فرض شده تغيير مي‌کند, نيازمند به استفاده از توابع ويژه‌اي هستيم که توسط يکسري پارامتر کنترل مي‌شوند. فرمول‌نويسي طوري صورت مي‌گيرد که اين پارامتر‌ها را به حداقل خطا يا انرژي نزديک کند.

 دو روش يکسري روابط جبري را ارائه مي‌کنند که بايستي حل شوند. مي‌توان به آساني نشان داد که روابط حاصل از دو روش که از طرق کاملاً مختلف به‌دست مي‌آيند, يکسان هستند. بنابراين بحث کردن دربارة برتري نسبي اجزاء محدود يا تفاصل‌هاي محدود بي معني است.

شکل زیر توالي کلي محاسبات را که در FLAC به‌کار گرفته شده, شرح مي‌دهد. در نرم افزار FLAC مطابق اين رويه, ابتدا روابط حرکت را فرا مي‌خواند تا سرعت‌ها و تغييرمکان‌هاي جديد را از تنش‌ها و نيروها به‌دست آورد. سپس نرخ کرنش, از سرعت‌ها و تنش‌هاي جديد, به‌دست مي‌آيند. هر دور کامل در اين چرخه, يک گام زماني در نرم افزار FLAC فرض مي‌شود.

 

روش حل در نرم افزار flac

 

نکته مهمي که بايستي توجه شود, اين است که در هر بخش از شکل فوق، تمامي متغييرهاي گرهي از مقادير معلوم مرحلة قبل (که در هر چرخه در حين محاسبات ثابت باقي مي‌مانند) دوباره محاسبه مي‌شوند.

در نرم افزار FLAC، از روابط حرکتو معادلات رفتاري براي تحليل محيط جامد, قانون دارسيبراي جريان سيال و قانون فوريهبراي مسائل انتقال حرارت استفاده شده است.

مراحل مدل‌سازي در FLAC

 در این بخش از آموزش FLAC با توجه به اصول مدل‌سازي عددي، همچنين ترتيب عمليات اجرايي، مي توان مراحل تعريف مدل سازی در نرم افزار FLAC  را به ترتيب ذيل درنظر گرفت:

 

 1. انتخاب محدودة مناسب زمين و تشکيل شبکة المان ها
 2. انتخاب مدل رفتاري و تعيين پارامترهاي آن
 3. اعمال شرايط مرزي و تنش‌هاي اوليه
 4. حل مدل تا رسيدن به تعادل اوليه
 5. ايجاد تغييرات در مدل
 6. حل مجدد و بررسي نتايج

 

 انتخاب محدودة مناسب زمين و تشکيل شبکة المان‌ها در نرم افزار FLAC

 در ساخت شبکة المان‌ها، چه روش‌هاي اجزاء محدود و چه تفاضل‌هاي محدود، دو اصل اساسي بايد مد نظر قرار گيرند. اول اينکه، ابعاد مدل بايد به اندازة کافي بزرگ باشد تا تأثير مرزها بر روي رفتار مدل، به حداقل برسد. مرزهاي مدل بايستي از محدودة تحت تنش يا تغييرمکان به مقدار کافي دور انتخاب گردند؛ به‌طوري که وضعيت تنش‌ها و تغييرشکل‌ها در اين نقاط مرزي قبل و بعد از اعمال تغييرات در مدل تفاوت چنداني نداشته باشد. محدودة تقريبي تأثير را مي‌توان در موارد مختلف از برخي روابط رياضي موجود تعيين نمود و دوم اينکه، در مناطق حساس (مثلاً نقاط گوشه‌دار سازه و خاک، نقاط بارگذاري و غيره) تعداد المان‌هاي کافي جهت رسيدن به جواب با دقت لازم فراهم شود. لازم به ذکر است در نرم افزار FLAC ، نبايد تغيير المان‌ها به صورت ناگهاني در مدل اتفاق بيفتد، چون انتقال داده‌ها را دچار خطا مي‌کند.

 

بعد از تعيين ابعاد مدل در نرم افزار FLAC، اقدام به ايجاد شبکة المان‌ها مي‌نماييم. در اين مرحله بايد المان‌ها با ابعاد مناسب تشکيل شوند، مثلاً در جاهايي که تغيير تنش‌ها و جابجايي‌ها در مدل بيشتر باشد، در آن منطقه المان‌هايي با ابعاد کوچکتر و در مناطق با تأثير کمتر، المان‌هاي با ابعاد بزرگ‌تر انتخاب مي‌شوند. اگرچه افزايش تعداد المان‌ها بر دقت جواب مي‌افزايد، ولي نمي‌توان نتيجه‌گيري کرد که شبکه‌بندي بهينه، شامل بيشترين تعداد المان است. به عبارت ديگر افزايش تعداد المان‌ها (به تعبيري کوچک‌تر کردن اندازة آنها) تا جايي لازم است که هدف از مدل‌سازي با دقت قابل قبولي برآورده شود. در عمل معمولاً يک مسأله مشخص با تعداد المان‌هاي مختلف حل مي‌شود و تغييرات نتايج در اثر تغيير تعداد المان‌ها بررسي مي‌گردد. شبکة بهينه وضعيتي است که تعداد المان‌ها تغيير قابل ملاحظه‌اي در نتايج ايجاد ننمايد .

 

يکي از بزرگ‌ترين محاسن برنامة FLAC، قابليت معرفي شبکة المان‌ها توسط کاربر است. کاربر مي‌تواند هم به روش مستقيم و هم به‌کمک فايل متني که از مجموعه دستورات لازم تشکيل شده است، شبکة مدل خود را ايجاد نمايد. انتخاب شبکة المان‌ها توسط کاربر به تعيين ابعاد دقيق زون‌ها و ريز کردن مناسب آنها در نقاط حساس کمک مي‌کند.

 

کاربر در نرم افزار FLAC ، به‌راحتي قادر است تراکم مش‌بندي در قسمت‌هاي مختلف شبکه را براي حصول دقت مورد نظر تعيين نمايد. به‌دنبال آن مي‌توان شرايط مرزي و خواص مکانيکي محيط را تعريف کرده و وضعيت تعادل اوليه را مشاهده کرد. براي اينکه از نتيجة حل مدل ساخته شده اطمينان حاصل شود، بايد کلية مراحل مربوط در مدل‌سازي به‌درستي انجام گيرد. بدين معني که در شروع مدل‌سازي، وضعيت مدل به‌طور کامل تشريح مي‌شود و بدين ترتيب مدل تحت شرايط اوليه به تعادل مي‌رسد. سپس تغييرات لازم در مدل صورت مي‌گيرد و دوباره مسأله حل مي‌شود. در هر مرحله بايد نتايج کنترل شود، قابل قبول بودن نتايج مستلزم به پايان رسيدن روند حل و همگرا شدن آن مي‌باشد. در غير اين‌صورت لازم است تا نواقص برطرف شود و روند حل تکرار گردد.

 

شرايط مرزي براي آناليزهاي استاتيکی در نرم افزار FLAC:

 

در FLAC، نوع تکيه‌گاه‌ها بايد با مسأله توافق داشته باشند، بدين صورت‌که در آناليزهاي استاتيکي، در طرفين مدل از تکيه‌گاه‌هاي غلطکي يا حرکت قائم آزاد و در ضلع پائيني، از تکيه‌گاه‌هاي غلطکي با حرکت افقي آزاد، استفاده مي‌شود.

 

در صورتي‌که وجود سنگ بستر در ضلع پائيني مدل قطعي باشد، تغييرمکان در جهت افقي مدل در  نرم افزار FLAC نيز، در اين ضلع مسدود مي‌گردد. به‌طور کلي شرايط مرزي مي‌تواند شامل ثابت فرض نمودن تغييرمکان در جهت افقي يا قائم يا هر دو، تعيين شرايط مرزي هيدروليکي، اعمال نيروهاي گرهي، اعمال بردارهاي سرعت، اعمال دماي اوليه و غيره باشد.

 

اعمال شرایط مرزی در  نرم افزار FLAC، با استفاده از دستورهای APPLY ،INITIAL ،FIX و FREE می توان شرایط مرزی و اولیه مورد نیاز را به مدل معرفی کرد. به عنوان مثال به منظور گیردار نمودن و به صفر رساندن سرعت در جهت محور X در  نرم افزار FLAC، از دستور FIX X استفاده می کنیم.

 

شرايط مرزي براي آناليزهاي ديناميکي

 در این بخش ، به اعمال شرایط مرزی برای آنالیز های دینامیکی خواهیم پرداخت. در مطالعات ديناميکي در نرم افزار FLAC، علاوه بر آنچه در مورد شرايط مرزي در حالت استاتيک گفته شد، بازتاب ارتعاشات در اثر برخورد با مرزهاي مدل نيز مطرح مي‌گردد. براي رفع اين مشکل، علاوه بر دورتر کردن تکيه‌گاه، ممکن است يکي از دو نوع تکيه‌گاه جاذب ارتعاشات، که در محاسبات عددي قابل استفاده‌اند، به‌کار گرفته شوند. اولين نوع تکيه‌گاه‌هاي جاذب در شبيه‌سازي‌هاي عددي ديناميکي، مربوط به بارهائي است که مرکز ارتعاش آنها، حداقل قسمتي از آن، خارج از محدودة مدل قرار گرفته باشند که در موارد زلزله بيشتر به‌کار مي‌آيند. نوع دوم مربوط به بارهائي با يک مرکز ارتعاش، واقع در محدودة مدل‌سازي هستند. از آنجا که بارگذاري ديناميکي يک ترانشه، از نوع بارهاي محدود واقع در داخل مدل است، از نوع دوم مرزها استفاده مي‌شود.

 هر دو نوع مرزهاي جاذب، با استفاده از تعدادي ميراگر، که در کنار فنرهاي تکيه‌گاه‌هاي استاتيکي قرار مي‌گيرند، مدل مي‌شوند. اين ميراگرها به صورت مستقل در جهات نرمال و برشي بر روي مرزها نصب شده و ارتعاشات را جذب مي‌کنند.

 در نرم افزار FLACبه منظور اعمال بارگذاری دینامیکی 4 روش وجود دارد:

 

- بارگذاری از طریق اعمال تاریخچه ی نیرو

- بارگذاری از طریق اعمال تاریخچه ی تنش

- بارگذاری از طریق اعمال تاریخچه ی شتاب

- بارگذاری از طریق اعمال تاریخچه ی سرعت

 نکته ی مهم در اعمال بارگذاری دینامیکی این است که اگر چنان چه هدف اعمال بارگذاری از جنس شتاب یا سرعت است، نباید در مرز اعمالی از سطوح میرا استفاده کرد. زیرا شتاب و سرعت اعمالی دچار میرایی می شود و اثر بارگذاری آن در مدل ساخته شده در نرم افزار FLAC از بین می رود.

 

در نرم افزار FLAC، به منظور اعمال بار لرزه ای، می توان از مرز های آرام استفاده کرد و بار لرزه ای را به صورت تنش برشی برای امواج برشی و تنش قائم برای امواج فشاری به بستر زمین اعمال کرد. به منظور تبدیل رکورد سرعت به امواج تنش نرم افزار FLAC می توان از روابط زیر استفاده کرد.

 

σn = 2(ρ Cp) vn

σs = 2(ρ Cs) vs

σn = applied normal stress;

σs = applied shear stress;

ρ = mass density;

Cp = speed of p-wave propagation through medium;

Cs = speed of s-wave propagation through medium;

vn = input normal particle velocity; and

vs = input shear particle velocity.

  Cp = ((K + 4G/3)/ρ)^0.5

Cs =(G/ρ)^0.5

 

مطالب روز مهندسی

 • 15 توصیه کلیدی در زمینه ساخت رزومه شغلی حرفه ای و موثر

  به نام خدا یک رزومه .کاری برگه ای است که شما به عنوان نویسنده در باره مهارتها و قابلیتهای شغلی خود برای کسانی که شما را تاکنون ندیده اند و نمی شناسند ارسال می کنید. هدف از ساخت رزومه، دعوت از شما برای مصاحبه شغلی است .و کارفرما بایستی رزومه شما را از میان دهها داوطلب آن شغل برای مصاحبه انتخاب کند. بنابراین ساخت یک رزومه حرفه ای در فرآیند انتخاب شغل تاثیر حیاتی دارد. بنابراین در ساخت رزومه خود دقت بسیار زیادی نمایید . وطن جاب دراین مقاله 15 نکته ای را که شما را در تهیه رزومه خوب یاری می دهد ، را برای شما بیان می کند....

  ادامه مطلب...

 • برای ساختن یک ساختمان مسکونی چه تخصصهای مهندسی مورد نیاز است

  داشتن مسکن مناسب یکی از ابتدایی ترین نیازهای بشر است و صنعت ساختمان سازی عمری به اندازه پیدایش بشر در این کره خاکی دارد. هم اکنون و در زمان امروزی نیز صنعت ساخت ساختمان یکی از بزرگترین صنایع هر کشور است که نقش کلیدی را در زمینه اشتغال در هر کشور فراهم می کند. در کشور ما نیز به دلیل رشد جمعیت از یک طرف و عمر پایین سازه های قبلی از طرف دیگر، نیاز شدیدی به ساخت خانه های جدید در کشور به وجود دارد، به طوری که مشکل تامین مسکن به یکی از ابر چالشهای اقتصاد کشور تبدیل شده است. صنعت تولید مسکن از طرف...

  ادامه مطلب...

 • نقش صنایع تبدیلی کشاورزی در توسعه اشتغال کشور

  به نام خدا مساحت کشور هلند کوچکتر از استانهای گیلان و مازندران است. اما این کشور به تنهایی حدود 80 میلیارد دلار در سال صادرات بخش کشاورزی دارد که این میزان از صادرات نفت ایران بیشتر است و یا کشور همسایه ما ترکیه در حدود 40 میلیارد دلار در سال صادرات بخش کشاورزی دارد. کشور ما با دارا بودن دومین تنوع اقلیمی در جهان و با داشتن مساحتی عظیم و جمعیت فعال زیاد، تنها حدود 8 میلیارد دلار صادرات در بخش کشاورزی دارد. علت این موضوع ضعف شدید در صنایع تبدیلی کشاورزی است. با وجود اینکه دانشگاههای ما در...

  ادامه مطلب...

 • نقش نرم افزارهای شبیه ساز در پیشرفت صنعت ساختمان

  به نام خدا تحولات مهندسی در بیست سال اخیر بسیار زیاد بوده است. عامل اصلی این تحولات در دنیای مهندسی، ظهور کامپیوتر و اینترنت و امکان کار با نرم افزارهای پیشرفته است. اما با ظهور کامپیوترهای شخصی و نرم افزارهای مهندسی، تحول عظیمی در زمینه طراحی مهندسی انجام شده است. هم اکنون برای تکمیل تیم طراحی یک برج تنها استخدام مهندس عمران کارآزموده و یک یا دو نفر نقشه کش کافی است و همین یک نفر مهندس طراح ساختمان، به راحتی از طریق نرم افزارهای طراحی، کار طراحی برج را انجام داده و از طریق این نرم افزارها کلیه محاسبات فنی را بدون اشتباه انجام میدهد. حتی می تواند با استفاده از نرم افزارهای شبیه ساز، بارهای زلزله و طوفانهای شدید را بر...

  ادامه مطلب...

 • dentalclinictoronto.dentist Emergency Dentist Toronto

  dentalclinictoronto.dentist emergency dentist Toronto is the leading dentistry for emergency dental care and any kind of toothache. A surprising toothache wakes you up at midnight, or you're feeling agony or pain with standard routines, together with consuming or respiration. Lots of people do not know how to proceed when they're in confronted with an emergency . If you have a toothache or dental emergency , locate an urgent dental care Place of work immediately. Don't leave your dental...

  ادامه مطلب...

 • آموزش و تدریس خصوصی فیزیک و ریاضی

  تدریس خصوصی فیزیک یکی از شاخه هایی است که در موسسات و کلاس های کنکور به آن پرداخته می شود. اهمیت درس فیزیک بر همه دانش آموزان و اولیای آن ها واضح و آشکار است. درس فیزیک یکی از مهم ترین دروس دوره متوسطه دوم است. که در همه رشته های تحصیلی ریاضی تجربی انسانی تدریس می شود. درس فیزیک جزو علوم پایه می باشد و در اکثر رشته های دانشگاهی کاربرد دارد. آموزش درس فیزیک به دانش آموزان باعث می شود که با دنیای علم آشنا بشوند. روش تحقیق و روش علمی چیزی است که باید به دانش آموزان آموزش داده شود. اگر روش تحقیق...

  ادامه مطلب...

 • ارتباط صنعت پتروشیمی و اشتغال

  به نام خدا پتروشیمی گرایشی از علم شیمی است که به ساخت مواد مصرفی از نفت و گاز می پردازد. در حال حاضر نفت و گاز تنها کاربرد سوخت خودروها و تولید برق در جهان را ندارد، بلکه با کمک علم شیمی هم اکنون هزاران قلم ماده مصرفی از تولید انواع پارچه و پلاستیک و قطعات خودرو گرفته تا بسیاری از مواد دارویی و آنتی بیوتیک از نفت و گاز بدست می آید. هر ساله نیز، متخصصین زیادی، از طریق استخدام شرکت نفت و شرکت های وابسته به آن، جذب گرایش پتروشیمی کشور می شوند. نکته جالب توجه این است که با وجود پیشرفت سریع علم، نه تنها هیچ جایگزینی برای فرآورده های پتروشیمی یافت نشده بلکه این...

  ادامه مطلب...

 • مقایسه بازار کار ایران و کانادا

    در سالهای اخیر، روند مهاجرت به کانادا به طرز چشمگیری رو به افزایش بوده است و تعداد زیادی از هموطنان ما بویژه متخصصین جامعه متقاضی مهاجرت به این کشور هستند. در این مقاله قصد داریم به دلایل گرایش ایرانیان به مهاجرت به کانادا و نقاط ضعف و قوت این کشور بپردازیم. در میان متقاضیان، عمده تقاضا ها مربوط می شود به متخصصین، مهندسین و تکنسین های کشور که به رغم داشتن سابقه مناسب در ایران، همچنان در صف متقاضیان مهاجرت به کانادا هستند. به راستی دلیل تقاضای آنان چیست؟ در سال های اخیر، تعداد فارغ التحصیلان متخصص کشور چندین برابر شده که به ظاهر بیشتر از نیاز فعلی کشور است و باعث...

  ادامه مطلب...

 • نقش استارتاپها در توسعه کشور

  با توسعه وب، شبکه فعالیتهای استارتاپی نیز در این حوزه شکل گرفته که در نتیجه، باعث تغییرات چشمگیر در سیستم تجارت جهانی شده است. ظهور شرکتهایی نظیر گوگل، فیس بوک، آمازون، اوبر و … باعث شکل گیری تغییرات وسیعی در بسیاری از مفاهیم مانند ارتباطات، آموزش و نحوه کار در جهان شده است و حتی مرزها ی جهانی را به چالش کشانده است. به تبع این تغییرات، استارتاپهای اینترنتی در کشور ما حدود ده سال است که وارد عرضه کار و فعالیت شده اند. شرکتهایی نظیر دیجی کالا، اسنپ، بامیلو و بسیاری از کسب و کارهای سنتی مانند...

  ادامه مطلب...

 • چگونه می توان هزینه ساخت مسکن را در ایران کاهش داد

  به نام خدا شاید شما هم در اخبار و یا روزنامه ها این نوع خبرها را شنیده باشید، ساخت هتل 7 طبقه در چین در مدت 5 روز، و یا ساختن یک ساختمان ده طبقه در یک ماه و از این دست گزارشها. با مراجعه به شبکه های اجتماعی نیز می توان به صورت تصویری، پیشرفت این پروژه ها را مشاهده کرد. در این کشور ها، با استخدام مهندس عمران با تجربه در کارخانجات ساخت قطعات پیش ساخته، با تکیه بر کنترل پروژه، و همچنین کمتر کردن مراحل اداری اخذ مجوز ساخت، زمان ساخت را به کمتریم زمان ممکن می رسانند. ساختن چنین ساختمانهایی در ایران  در بهترین حالت بیش از 2 سال زمان می برد وبا توجه به نرخ...

  ادامه مطلب...

 • کار در منزل با بهره گیری از تکنولوژی جدید

  به نام خدا ما در عصر ارتباطات زندگی می کنیم. در این دوره، امکاناتی در اختیار ماست که حتی تا 20 سال پیش تصورش هم ممکن نبود. هم اکنون با نفوذ اینترنت و تلفنهای هوشمند به دورترین نقاط ایران امکان استفاده ی یکسان و برابر از تکنولوژی ارتباطات اینترنتی، برای همه برقرار است. این سهولت گسترده، فرصت اشتغال زایی و کار در منزل را برای بسیاری از افراد فراهم نموده است. این تکنولوژی باعث تغییرات وسیعی در مفهوم کار شده است. شما می توانید به راحتی و سهولت، هنگامیکه در یک کلبه دور افتاده جنگلی، در حالیکه از هوای عالی و طبیعت زیبا لذت می برید، با استفاده از گوشی تلفن هوشمند خود،...

  ادامه مطلب...

تماس با ما

به منظور آگاهی از دوره های آموزشی و هماهنگی جهت ثبت نام ، می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

021-66045874

021-66084133

09127008698

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران، خیابان آزادی، مابین ایستگاه مترو حبیب الله و دانشگاه شریف، خیابان حبیب زادگان

عضويت در سايت