آموزش PERFORM 3D

 

نام دوره: آموزش نرم افزار PERFORM 3D

 

مدت دوره:  15 ساعت

 

ویژگی دوره: برگزاری کلاس به صورت نیمه خصوصی (حداکثر 4 نفر)

 

هزینه دوره: 350,000 تومان

 

مدرس: یاشار زرین قلم مولف کتاب راهنمای جامع PERFORM 3D 

کتاب آموزشی نرم افزار PERFORM 3d

 

15% تخفیف ویژه دانشجویان دانشگاه تهران

 

 

 

به منظور آگاهی از زمان برگزاری دوره PERFORM 3D با شماره ی 66479489 -021 تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

به منظور آشنایی با نرم افزار PERFORM، توجه شما را به مطالب زیر جلب می نماییم.

 

 مدل سازی در نرم افزار Perform 3D

 Perform-3D برنامه اي قدرتمند جهت ارزيابي لرزه اي سازه ها است که با استفاده از آن مي توان سازه هاي پيچيده از جمله سازه هاي با ديوار برشي و . . . را به صورت غير خطي تحليل کرد. اصول کلي و بنيادي نرم افزار Perform-3D، منطبق بر گزارشات FEMA مي باشد. نرم افزار Perform توسط پرفسور Graham H.powell از دانشگاه برکلي تهيه شده است. اين نرم افزار شامل مولفه هاي غيرخطي براي مهاربندها، تيرها، ستون ها، ميله ها، ديوارهاي برشي، ميانقاب ها، اتصالات و جداسازهاي لرزه اي مي باشد. اين مولفه ها داراي رابطه غير خطي نيرو – تغيير مکان هستند. امکان مدل کردن کاهش مقاومت المان ها نيز در نرم افزار Perform3D وجود دارد. همچنين قابليت استفاده از سيستم هاي کنترل غير فعال مانند ميراگرهاي انرژي و جداسازهاي لرزه اي در مدل سازه نيز از ديگر خصوصيات اين برنامه است.

 نحوه مدل سازی تیرها در نرم افزار Perform 3D

 برای مدل کردن تیرهای غیر الاستیک در نرم افزار Preform روش های مختلفی وجود دارد که دقیق ترین آن ها مدل های اجزا محدود با استفاده از مقاطع فایبر و ساده ترین آن مدل های چرخشی – خمشی می باشد که اصولا در این حالت باید فقط روابط بین ممان های انتهایی و چرخش انتهایی تعیین شود. علاوه بر این دو نوع مدل، روش های دیگری نیز با دقت های متفاوت به شرح زیر وجود دارد.

1) مدل چرخشی – خمشی

2) مدل مفصل پلاستیک

3) مدل ناحیه پلاستیک

4) مدل المان اجزا محدود

مدل چرخشی – خمشی در نرم افزار Perform 3D

مدل چرخشی – خمشی ساده ترین مدل موجود در نرم افزار Preform بوده که البته نسبت به بقیه مدل ها دارای محدودیت های بیشتری نیز است. مدل اصلی نشان داده شده در شکل زیر یک تیر متقارن با ممان های برابر ولی در جهت مختلف است که هیچ باری نیز در طول تیر وجود ندارد.

 

آشنایی با نرم افزار PERFORM: مدل چرخشی – خمشی

برای استفاده از چنین مدلی باید رابطه غیر خطی بین ممان و دوران انتهایی را مشخص شود. مزیت مدل مذکور این است که FEMA356 مشخصات معینی را در مورد ظرفیت های دورانی انتهایی تعیین کرده است.

به طور کلی در perform اجزای اصلی از نوع مدل های چرخشی– خمشی زیر برای تیرها وجود دارد.

1) تیر FEMA ، نوع فولادی (FEMA beam, steel type)

2) ستون FEMA ، نوع بتنی (FEMA beam, conceret type)

Perform از یک مدل چرخشی – خمشی شبیه شکل زیر استفاده می کند.

 

آموزش perform

 

آشنایی با نرم افزار PERFORM: اجزای اصلی مدل چرخشی – خمشی

و سپس مدل فوق را به مدل نشان داده شده در شکل زیر تبدیل می کند. هر جز تیر در واقع از دو جز تشکیل یافته که هر یک دارای یک مفصل پلاستیک و یک بخش الاستیک می باشد.

 آموزش perform 3d

 آشنایی با نرم افزار PERFORM: مدل چرخشی – خمشی در نرم افزار Perfrom

در صورتی که شکل تغییر یافته این مدل را با جزییات رسم شود و اگر ممان های انتهایی از ممان تسلیم تجاوز کند، شکل تغییر یافته نشان دهنده یک ناپیوستگی در انتهای تیر برابر همان دوران مفصل خواهد بود. شکل تغییر یافته المان با وجود نواحی سخت انتهایی را نیز در شکل زیر می توان مشاهده کرد.

 آموزش perform3d

 آشنایی با نرم افزار PERFORM: نحوه تغییر شکل مدل چرخشی – خمشی

برای این نوع از جز مرکب قابی باید دو جز تیر FEMA وجود داشته باشد. اگر المان مورد نظر متقارن با مقاومت های مساوی در دو انتها باشد، در این صورت دو جز طول های برابر و مقاومت های مساوی خواهند داشت. در چنین حالتی یک نقطه عطف در وسط دهانه در المان خواهیم داشت ولی در صورتی که المان ها دارای مقاومت های مختلفی در دو انتهای خود باشند، اجزا مورد نظر دارای مقاومت های مختلف و شاید هم طول های متفاوتی باشند.

مدل مفصل پلاستیک

در مدل چرخشی خمشی نرم افزار perform به صورت غیر مستقیم از مفاصل پلاستیک استفاده می نماید. ولی در صورت تمایل می توانید مدل هایی در نرم افزار perform ساخت که در آن ها مستقیما از مفاصل پلاستیک استفاده شود. این کار قدرت عمل بیشتری را در مورد مکان یابی مفاصل و اختصاص مشخصات به وجود خواهد آورد. به عنوان مثال ممکن است که نیروی جانبی قابل توجهی بر روی یک المان تیر داشته باشید، در این حالت علاوه بر دو انتهای تیر امکان تشکیل مفصل پلاستیک در وسط دهانه هم وجود خواهد داشت، در این حالت از مدلی مانند مدل نشان داده شده در شکل زیر استفاده می شود.

 آموزش perform3d

 

آشنایی با نرم افزار PERFORM: مدل سازی تیر با استفاده از مفاصل پلاستیک

مدلی که در شکل بالا نشان داده شده است، یک مدل پلاستیسیته متمرکز می باشد زیرا تغییر شکل های پلاستیک در مفاصل پلاستیکی با طول صفر متمرکز شده اند. در اعضای واقعی تغییر شکل های پلاستیک در طول های محدود مشخصی توزیع می شوند ( پلاستیسیته متمرکز) البته هر چند که perfrom در مدل چرخشی – خمشی از مفاصل پلاستیک استفاده می کند ولی دقیقا یک مدل پلاستیسیته متمرکز نیست.

مدل ناحیه پلاستیک

در مدل مفصل پلاستیک تغیر شکل پلاستیک در مفصل پلاستیکی با طول صفر متمرکز شده است ولی در مدل ناحیه پلاستیک تغییر شکل پلاستیک همان گونه که در شکل زیر نشان داده شده است در طول نواحی مشخصی گسترده می شود.

 

آموزش perform 3d

 آشنایی با نرم افزار PERFORM: مدل ناحیه پلاستیک

با در نظر گرفتن محدودیت های زیر می توان از این مدل در perfrom استفاده کرد.

1) نواحی پلاستیک باید دارای طول ثابتی باشند ولی در یک تیر واقعی طول تسلیم شده معمولا با تغیرات بار، تغییر پیدا می کند.

2) ناحیه پلاستیک را می توان با استفاده از مفصل های پیچشی با بخش های فایبر مدل کرد.

برای ستون های طره ای بتنی مسلح، پاولی و پریسلی طول ناحیه پلاستیک زیر را پیشنهاد کرده اند.

   Lp = 0.08L +  0.15dbfy
                                                                                                                         Lp = 0.08L + 0.22dbfy

که در آن :

Lp : طول ناحیه پلاستیک

L : طول طره ( فاصله نقطه عطف در یک تیر یا ستون )

db : قطر میلگرد

Fy : تنش تسلیم فولاد

برای یک تیر و ستون معمولی هم رابطه زیر ارائه شده است

                                                                                                                                           Lp= 0.5D

 مدل المان محدود

به طور کلی مدل المان محدود، عضو تیر را به تعدادی از المان ها در طول تیر تقسیم می کند. این مدل در شکل زیر نشان داده شده است.

آموزش perform

 آشنایی با نرم افزار PERFORM: مدل المان محدود

در perfrom می توان از دو طریق یعنی با استفاده از جز های مفاصل پیچشی (curvature hinges) و یا بخش های فایبر (fiber segments) چنین مدلی را ساخت شکل زیر یک مدل المان محدود با استفاده از مفصل های پیچشی را نشان می دهد.

نحوه مدل سازی ستون ها در نرم افزار Perform 3D

همان چهار مدلی که در بخش تیرها توضیح داده شده برای ستون ها نیز می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

1) مدل چرخشی – خمشی

2) مدل مفصل پلاستیک

3) مدل ناحیه پلاستیک

4) مدل المان اجزا محدود

در این جا تنها مدل ستون با استفاده از مفهوم مفصل پلاستیک با اثر اندرکنش نیروی محوری و لنگر خمشی (P-M-M) به طور مختصر تشریح می شود.

یک مفصل صلب – پلاستیک با اندرکنش P-M-M از لحاظ مفهومی شبیه همان مفصل خمشی غیر محوری است ولی با این تفاوت که یک مفصل P-M-M نیازمند تعریف سطح تسلیم (اندرکنشی) برای تعیین این که چگونه وچه زمانی تسلیم رخ داده و بعد از آن چه اتفاقی می افتد، می باشد.

Perfrom از تئوری پلاستسیته برای مدل کردن اندرکنش P-M-M استفاده می کند.

سطح اندرکنشی P-M-M نوع فولادی

نمودار زیر نشان دهنده شکل سطح تسلیمی است که perfrom برای یک سطح تسلیم P-M-M از نوع فولادی استفاده می کند.

 

آموزش perform 3d

 آشنایی با نرم افزار PERFORM: سطح اندرکنشی P-M-M نوع فولادی

 در صورتی که نقطه P-M2-M3 مورد نظر در داخل سطح باشد، مفصل در حالت الاستیک قرار دارد و زمانی که نقطه P-M2-M3 به سطح تسلیم برسد، مفصل تشکیل خواهد شد.

 سطح اندرکنشی P-M-M از نوع بتنی

 نمودار زیر نیز نشان دهنده سطح تسلیمی است که perfrom برای یک سطح تسلیم P-M-M برای نوع بتنی مورد استفاده قرار می دهد.

 

آموزش perform

 آشنایی با نرم افزار PERFORM: سطح اندرکنشی P-M-M از نوع بتنی

 مدل های چرخه های هیسترزیس

چرخه های هیسترزیس دارای اشکال متعددی می باشند و perfrom قادر به مدل سازی تمامی این اشکال نمی باشد. در عمل اگر چه شناخت دقیق رفتار اعضای واقعی یک سازه بعید به نظر می رسد اما بهترین روش ارزیابی و برآورد منطقی خصوصیات، چرخه هیسترزیس می باشد.

شکل زیر یک نوع رابطه تلاش – تغییر مکان و چرخه هیسترزیسی که در یک عضو امکان وقوع آن وجود دارد را نشان می دهد.

 

آموزش perform

 آشنایی با نرم افزار PERFORM: رابطه تلاش – تغییر مکان و چرخه هیسترزیسی

هدف اصلی از رابطه تلاش – تغییر شکل در perfrom با نقاط Y ،U ، L و R ، اعمال پارامترهای اساسی رفتار عضو می باشد که به ترتیب سختی اولیه، سخت شوندگی کرنشی، مقاومت نهایی و افت مقاومت را نشان می دهند. همچنین هدف دیگر از چرخه های هسترزیس، در نظر گرفتن انرژی مستهلک شده ( مساحت چرخه ) است که این مساحت نیز تحت تاثیر کاهش سختی در بارگذاری چرخه ای می باشد.

 تعریف رابطه تلاش- تغییر شکل برای اجزای مختلف

براي هر ماده و هر جز اصلي سازه اي روابط F-D(تلاش- تغيير شکل) را خواهيم داشت. به عنوان مثال در يک ماده ساده اين رابطه ممکن است به صورت رابطه تنش – کنش و يا براي يک مفصل پلاستيک به صورت رابطه لنگر خمشي – چرخش مفصل باشد. در حالت کلي به اين گونه روابط دوتايي، رابطهF-D گفته مي شود.

رفتار واقعي اجزا در يک سازه حقيقي معمولاً با عدم قطعيتهاي بيشماري سرو کار دارد. در بيشتر مواقع بهترين راهکار اين است که فقط از قسمتهايي از يک رفتار غير خطي استفاده کنيم که بيشترين تاثير را در نتايج تحليل دارند. هر چند که تفاوت هاي بسيار کم در رفتار غير خطي اجزا تاثيرات بزرگي را در نتايج تحليل بر جاي خواهد گذاشت و باعث مي شود که ما نتايج به اندازه کافي اطمينان پذيري براي طراحي نداشته باشيم، ولي با اين وجود بايد گفت که ساده سازي نيز بسيار مهم است. زيرا طراحي يک سازه فرايند پيچيده اي است و اگر ما سعي کنيم که مدل هاي تحليلي بسيار دقيقي را درست کنيم، اين فرايند بسيار پيچيده تر از پيش خواهد شد.

 بيشتر اجزاي غير الاستيک در Perform-3D براي روابط F-D، شکل کلي مشابهي را به صورت يک رابطه سه خطي با افت مقاومت اختياري ( همان گونه که در شکل زير نشان داده شده ) را دارند.

 

آموزش perform

 آشنایی با نرم افزار PERFORM: رابطه تلاش – تغییر شکل

 که نقاط کليدي در رابطه فوق به شرح زير مي باشد :

 نقطه Y : نخستين نقطه تسليم مي باشد که بعد از آن مهمترين بخش رفتار غير خطي شروع مي شود.

نقطهU : نقطه مقاومت نهايي که بيشترين مقاومتي است که ماده به آن دست پيدا مي کند.

نقطهL : نقطه حد شکل پذيري که افت مقاومت قابل توجهي بعد از آن رخ مي دهد.

نقطهR : نقطه مقاومت باقيمانده که در آن کمترين ميزان مقاومت باقيمانده حاصل مي شود.

نقطهX : در اين نقطه معمولاً تغيير شکل بزرگي را شاهد خواهيم بود، بنابراين بعد از اين نقطه در تحليل نقطه ديگري موجود نيست و آناليز را مي توان در صورت تمايل بعد از اين نقطه نيز ادامه داد ولي معمولاً اگر اجزا بيشتر از نقطهX تغيير شکل دهند، تحليل را متوقف خواهيم کرد.

 

 

مطالب روز مهندسی

 • 15 توصیه کلیدی در زمینه ساخت رزومه شغلی حرفه ای و موثر

  به نام خدا یک رزومه .کاری برگه ای است که شما به عنوان نویسنده در باره مهارتها و قابلیتهای شغلی خود برای کسانی که شما را تاکنون ندیده اند و نمی شناسند ارسال می کنید. هدف از ساخت رزومه، دعوت از شما برای مصاحبه شغلی است .و کارفرما بایستی رزومه شما را از میان دهها داوطلب آن شغل برای مصاحبه انتخاب کند. بنابراین ساخت یک رزومه حرفه ای در فرآیند انتخاب شغل تاثیر حیاتی دارد. بنابراین در ساخت رزومه خود دقت بسیار زیادی نمایید . وطن جاب دراین مقاله 15 نکته ای را که شما را در تهیه رزومه خوب یاری می دهد ، را برای شما بیان می کند....

  ادامه مطلب...

 • برای ساختن یک ساختمان مسکونی چه تخصصهای مهندسی مورد نیاز است

  داشتن مسکن مناسب یکی از ابتدایی ترین نیازهای بشر است و صنعت ساختمان سازی عمری به اندازه پیدایش بشر در این کره خاکی دارد. هم اکنون و در زمان امروزی نیز صنعت ساخت ساختمان یکی از بزرگترین صنایع هر کشور است که نقش کلیدی را در زمینه اشتغال در هر کشور فراهم می کند. در کشور ما نیز به دلیل رشد جمعیت از یک طرف و عمر پایین سازه های قبلی از طرف دیگر، نیاز شدیدی به ساخت خانه های جدید در کشور به وجود دارد، به طوری که مشکل تامین مسکن به یکی از ابر چالشهای اقتصاد کشور تبدیل شده است. صنعت تولید مسکن از طرف...

  ادامه مطلب...

 • نقش صنایع تبدیلی کشاورزی در توسعه اشتغال کشور

  به نام خدا مساحت کشور هلند کوچکتر از استانهای گیلان و مازندران است. اما این کشور به تنهایی حدود 80 میلیارد دلار در سال صادرات بخش کشاورزی دارد که این میزان از صادرات نفت ایران بیشتر است و یا کشور همسایه ما ترکیه در حدود 40 میلیارد دلار در سال صادرات بخش کشاورزی دارد. کشور ما با دارا بودن دومین تنوع اقلیمی در جهان و با داشتن مساحتی عظیم و جمعیت فعال زیاد، تنها حدود 8 میلیارد دلار صادرات در بخش کشاورزی دارد. علت این موضوع ضعف شدید در صنایع تبدیلی کشاورزی است. با وجود اینکه دانشگاههای ما در...

  ادامه مطلب...

 • نقش نرم افزارهای شبیه ساز در پیشرفت صنعت ساختمان

  به نام خدا تحولات مهندسی در بیست سال اخیر بسیار زیاد بوده است. عامل اصلی این تحولات در دنیای مهندسی، ظهور کامپیوتر و اینترنت و امکان کار با نرم افزارهای پیشرفته است. اما با ظهور کامپیوترهای شخصی و نرم افزارهای مهندسی، تحول عظیمی در زمینه طراحی مهندسی انجام شده است. هم اکنون برای تکمیل تیم طراحی یک برج تنها استخدام مهندس عمران کارآزموده و یک یا دو نفر نقشه کش کافی است و همین یک نفر مهندس طراح ساختمان، به راحتی از طریق نرم افزارهای طراحی، کار طراحی برج را انجام داده و از طریق این نرم افزارها کلیه محاسبات فنی را بدون اشتباه انجام میدهد. حتی می تواند با استفاده از نرم افزارهای شبیه ساز، بارهای زلزله و طوفانهای شدید را بر...

  ادامه مطلب...

 • dentalclinictoronto.dentist Emergency Dentist Toronto

  dentalclinictoronto.dentist emergency dentist Toronto is the leading dentistry for emergency dental care and any kind of toothache. A surprising toothache wakes you up at midnight, or you're feeling agony or pain with standard routines, together with consuming or respiration. Lots of people do not know how to proceed when they're in confronted with an emergency . If you have a toothache or dental emergency , locate an urgent dental care Place of work immediately. Don't leave your dental...

  ادامه مطلب...

 • آموزش و تدریس خصوصی فیزیک و ریاضی

  تدریس خصوصی فیزیک یکی از شاخه هایی است که در موسسات و کلاس های کنکور به آن پرداخته می شود. اهمیت درس فیزیک بر همه دانش آموزان و اولیای آن ها واضح و آشکار است. درس فیزیک یکی از مهم ترین دروس دوره متوسطه دوم است. که در همه رشته های تحصیلی ریاضی تجربی انسانی تدریس می شود. درس فیزیک جزو علوم پایه می باشد و در اکثر رشته های دانشگاهی کاربرد دارد. آموزش درس فیزیک به دانش آموزان باعث می شود که با دنیای علم آشنا بشوند. روش تحقیق و روش علمی چیزی است که باید به دانش آموزان آموزش داده شود. اگر روش تحقیق...

  ادامه مطلب...

 • ارتباط صنعت پتروشیمی و اشتغال

  به نام خدا پتروشیمی گرایشی از علم شیمی است که به ساخت مواد مصرفی از نفت و گاز می پردازد. در حال حاضر نفت و گاز تنها کاربرد سوخت خودروها و تولید برق در جهان را ندارد، بلکه با کمک علم شیمی هم اکنون هزاران قلم ماده مصرفی از تولید انواع پارچه و پلاستیک و قطعات خودرو گرفته تا بسیاری از مواد دارویی و آنتی بیوتیک از نفت و گاز بدست می آید. هر ساله نیز، متخصصین زیادی، از طریق استخدام شرکت نفت و شرکت های وابسته به آن، جذب گرایش پتروشیمی کشور می شوند. نکته جالب توجه این است که با وجود پیشرفت سریع علم، نه تنها هیچ جایگزینی برای فرآورده های پتروشیمی یافت نشده بلکه این...

  ادامه مطلب...

 • مقایسه بازار کار ایران و کانادا

    در سالهای اخیر، روند مهاجرت به کانادا به طرز چشمگیری رو به افزایش بوده است و تعداد زیادی از هموطنان ما بویژه متخصصین جامعه متقاضی مهاجرت به این کشور هستند. در این مقاله قصد داریم به دلایل گرایش ایرانیان به مهاجرت به کانادا و نقاط ضعف و قوت این کشور بپردازیم. در میان متقاضیان، عمده تقاضا ها مربوط می شود به متخصصین، مهندسین و تکنسین های کشور که به رغم داشتن سابقه مناسب در ایران، همچنان در صف متقاضیان مهاجرت به کانادا هستند. به راستی دلیل تقاضای آنان چیست؟ در سال های اخیر، تعداد فارغ التحصیلان متخصص کشور چندین برابر شده که به ظاهر بیشتر از نیاز فعلی کشور است و باعث...

  ادامه مطلب...

 • نقش استارتاپها در توسعه کشور

  با توسعه وب، شبکه فعالیتهای استارتاپی نیز در این حوزه شکل گرفته که در نتیجه، باعث تغییرات چشمگیر در سیستم تجارت جهانی شده است. ظهور شرکتهایی نظیر گوگل، فیس بوک، آمازون، اوبر و … باعث شکل گیری تغییرات وسیعی در بسیاری از مفاهیم مانند ارتباطات، آموزش و نحوه کار در جهان شده است و حتی مرزها ی جهانی را به چالش کشانده است. به تبع این تغییرات، استارتاپهای اینترنتی در کشور ما حدود ده سال است که وارد عرضه کار و فعالیت شده اند. شرکتهایی نظیر دیجی کالا، اسنپ، بامیلو و بسیاری از کسب و کارهای سنتی مانند...

  ادامه مطلب...

 • چگونه می توان هزینه ساخت مسکن را در ایران کاهش داد

  به نام خدا شاید شما هم در اخبار و یا روزنامه ها این نوع خبرها را شنیده باشید، ساخت هتل 7 طبقه در چین در مدت 5 روز، و یا ساختن یک ساختمان ده طبقه در یک ماه و از این دست گزارشها. با مراجعه به شبکه های اجتماعی نیز می توان به صورت تصویری، پیشرفت این پروژه ها را مشاهده کرد. در این کشور ها، با استخدام مهندس عمران با تجربه در کارخانجات ساخت قطعات پیش ساخته، با تکیه بر کنترل پروژه، و همچنین کمتر کردن مراحل اداری اخذ مجوز ساخت، زمان ساخت را به کمتریم زمان ممکن می رسانند. ساختن چنین ساختمانهایی در ایران  در بهترین حالت بیش از 2 سال زمان می برد وبا توجه به نرخ...

  ادامه مطلب...

 • کار در منزل با بهره گیری از تکنولوژی جدید

  به نام خدا ما در عصر ارتباطات زندگی می کنیم. در این دوره، امکاناتی در اختیار ماست که حتی تا 20 سال پیش تصورش هم ممکن نبود. هم اکنون با نفوذ اینترنت و تلفنهای هوشمند به دورترین نقاط ایران امکان استفاده ی یکسان و برابر از تکنولوژی ارتباطات اینترنتی، برای همه برقرار است. این سهولت گسترده، فرصت اشتغال زایی و کار در منزل را برای بسیاری از افراد فراهم نموده است. این تکنولوژی باعث تغییرات وسیعی در مفهوم کار شده است. شما می توانید به راحتی و سهولت، هنگامیکه در یک کلبه دور افتاده جنگلی، در حالیکه از هوای عالی و طبیعت زیبا لذت می برید، با استفاده از گوشی تلفن هوشمند خود،...

  ادامه مطلب...

تماس با ما

به منظور آگاهی از دوره های آموزشی و هماهنگی جهت ثبت نام ، می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

021-66045874

021-66084133

09127008698

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران، خیابان آزادی، مابین ایستگاه مترو حبیب الله و دانشگاه شریف، خیابان حبیب زادگان

عضويت در سايت