مطالب آموزشی مهندسی برق

بنتونیت چاه ارت

استفاده از خاك بنتونيت براي تصحيح خاك

يكي از رايج ترين روشها جهت نصب الكترود و كاهش مقاومت ارت در زمينهاي داراي مقاومت بالا استفاده از مخلوط خاك رس ، نمك و ذغال مي باشد كه دهها سال است در كشور بصورت سنتي مورد استفاده قرار مي گيرد. از جمله مشكلات عمده مربوط به استفاده از اين الكتروليت تجزيه تدريجي ذغال و قطع اتصالات فلزي الكترود بر اثر خاصيت خوردگي نمك مي باشد كه باعث مي گردد مقاومت سيستم ارتايجاد شده پس از چند سال به شدت افزايش يابد. از خاك معدني بنتونيت بعنوان الكتروليت بهينه كه داراي خواص بسيار ويژه از جمله خاصيت آبگيري بسيار بالا، مقاومت بسيار پائين و خاصيت خورندگي بسيار كم مي باشد جهت نصب الكترودهاي فلزي مختلف مي‌تواند استفاده شود.

خاك بنتونيت يك خاك رس طبيعي است كه شامل اتمهاي آلومينيوم منظم شده هشت وجهي فشرده شده بين اتمهاي سيليكون نامنظم چهار وجهي است .با اضافه كردن آب، قابليت مقاومت مخصوص خاك بنتونيت خيلي كاهش مي يابد (5/2 اهم متر در %300 رطوبت ) اين امر به طور عمده به علت فرآيند الكتروليتيك كه بين آب، (سودا) ‌و (پتاس) ، Cao (‌آهك) و ديگر نمك‌هاي معدني كه يونيزه‌ شده و يك الكتروليت قوي ايجاد مي شود (10- 8PH= ) است.

نتايج حاصله نشان مي دهد مقاومت خاك بنتونيت در مقايسه با مخلوط سنتي خاك رس ، ذغال و نمك در زمينهاي رسي به ميزان 60% ، در خاكهاي شني به ميزان 66% ، در زمينهاي سنگلاخي به ميزان 84% و در مناطق سنگي به ميزان 95% كمتر بوده و مقاومت كليه زمينهاي نصب شده با بنتونيت و الكترود صفحه‌اي كمتر از پنج اهم مي باشد. استفاده از الكترودهاي مختلف همراه با بنتونيت نيز نشان مي دهد كه مي توان بجاي الكترود صفحه‌اي جهت كاهش هزينه از الكترود صليبي و يا نيم صفحه مسي استفاده نمود و مقاومت اتصال سيستم ارت را نزديك به محدوده مورد نظر نگه داشت.

مقايسه اندازه گيري مقاومت ارت درشرايط استفاده از خاك بنتونيت و بدون استفاده از اين خاك

در ابتدا يك منطقه جغرافيايي به عنوان آزمون مقاومت ارت انتخاب شد و دو چاه ارتدرمنطقه حفر گرديد، يكي از اين چاهها با خاك حفاري شده پر شد و چاه ديگر با استفاده از خاك بنتونيت پرگرديد اين دو چاه در فاصله 50 كيلومتر از يكديگر حفر شده و خصوصيات خاك هر دو منطقه مشابه هم مي باشد و از روش چهار ميله‌اي ونر براي اندازه گيري مقاومت خاك استفاده شد. خاك اين دو منطقه از جنس خاك ماسهاي مي باشد روش بكارگيري خاك بنتونيت در شكل (1) نشان داده شده است.

 بنتونیت چاه ارت

بنتونيت استفاده شده از نوع خاك بنتونيت طبيعي با تركيب Na2CO3 است كه به ميزان 5/4% در اين خاك استفاده شده است و در ابتدا مقاومت خاك هرهفته يكبار اندازه گيري شد.

 

شكل( 2) تغييرات مقاومت ارت را در يك دوره 30 ماهه نشان مي دهد.منحني i تغييرات مقاومت را براي وقتي كه خاك بنتونيت استفاده نشده نشان مي دهد و منحني هايii,iii مقاومت خاك را در شرايط افزودن خاك بنتونيت به چاهك اتصال ارتنشان مي دهد . نتايج نشان مي دهند كه افزودن خاك بنتونيت توانسته به طور قابل ملاحظه‌اي مقاومت خاك ( اتصال زمين) را كاهش دهد. نتايج بررسي ها نشان مي دهند كه خاك بنتونيت قابليت خوب در تثبيت مقاومت خاك در فصول مختلف سال وهمچنين كاهش قابل ملاحظه‌اي در مقدار مقاومت داشته است.

بنتونیت چاه ارت 

شكل 2- تغييرات مقاومت خاك در محل مورد آزمايش نسبت به زمان

جدول (1) نتايج حاصل از مطالعات خاك معدني بنتونيت در شرايط مقاومتي زمينهاي مختلف و در مقايسه با الكتروليت خاك رس، نمك و ذغال مورد مصرف در شركت توزيع برق را نشان مي‌‌ دهد .

 

 

جدول 1- مقايسه مقدار مقاومت انواع الكتروليتها با استفاده از الكترود صفحه‌اي 50×50×5/0 سانتيمترمربعي با ضخامت 5 ميليمتر در چاههاي 5/2 متري و در زمينهاي مختلف

 

رديف

نوع زمين

نوع الكتروليت

اولين مقدار مقاومت

(اهم متر)

دومين مقدار مقاومت پس از 12 ماه

(اهم متر)

سومين مقدار مقاومت پس از  18 ماه

(اهم متر)

درصد كاهش مقاومت

 

 

1

رسي

خاك رس

6

6

25/7

 

رسي

خاك رس + ذغال و نمك

4

5/4

6/4

 

رسي

بنتونيت

4/2

0/2

85/1

60%

 

2

شني

خاك رس + زغال و نمك

4

2

9

 

66%

شني

بنتونيت

4

8

3

 

3

سنگلاخي

خاك‌رس + ذغال ونمك

5/11

30

35

 

84%

سنگلاخي

بنتونيت

7

6

6/5

 

4

 

سنگي

خاك رس + ذغال

و نمك

45

70

78

 

95%

 

بنتونيت

5/3

7/3

5/3

 

 

 

 

و در جدول (2) نتايج حاصل از استفاده بنتونيت همراه با الكترودهاي مختلف مشخص شده است.

 

 

جدول 2- مقايسه مقدار مقاومت انواع الكترودها با استفاده از الكتروليت بنتونيت در چاههاي دستي حفرشده 3 متري با ابعاد 1×8/0 مترودر زمينهاي شني سنگلاخي

 

رديف

نوع زمين

نوع الكترود

اولين مقدار مقاومت     (اهم متر)

دومين مقدار مقاومت پس از 12 ماه (اهم متر)

سومين مقدار مقاومت پس از 18 ماه (اهم متر)

1

شني سنگلاخي

ميله‌اي (ميليمتر 80/1)

5/4

3/4

2/4

2

شني سنگلاخي

صفحه مسي

5/0 (سانتيمتر) ×50 (سانتيمتر)× 50 (سانتيمتر)

3/4

1/4

0/4

3

شني سنگلاخي

صفحه مسي

25/0 (سانتيمتر) ×50 (سانتيمتر) ×50(سانتيمتر)

3/4

4/4

4/4

4

شني سنگلاخي

صفحه مسي

5/0 (سانتيمتر) ×25 (سانتيمتر) ×50 (سانتيمتر)

5/6

7/6

7/6

5

شني سنگلاخي

صليبي

5/0 (سانتيمتر) ×3 (سانتيمتر) ×60 (سانتيمتر)

6/4

2/5

25/6

6

شني سنگلاخي

صفحه آلومينيمي

5/0 (سانتيمتر) ×50 (سانتيمتر) ×50 (سانتيمتر)

3/5

0/5

7/5

*7

شني سنگلاخي

صفحه مسي

5/0 (سانتيمتر) ×50 (سانتيمتر) ×50 (سانتيمتر)

70

75

77

 

* دراين مورد بجاي بنتونيت از خاك رس معمولي استفاده گرديده است .

 

 

 

 

 

 

 

مطالب روز مهندسی

 • 15 توصیه کلیدی در زمینه ساخت رزومه شغلی حرفه ای و موثر

  به نام خدا یک رزومه .کاری برگه ای است که شما به عنوان نویسنده در باره مهارتها و قابلیتهای شغلی خود برای کسانی که شما را تاکنون ندیده اند و نمی شناسند ارسال می کنید. هدف از ساخت رزومه، دعوت از شما برای مصاحبه شغلی است .و کارفرما بایستی رزومه شما را از میان دهها داوطلب آن شغل برای مصاحبه انتخاب کند. بنابراین ساخت یک رزومه حرفه ای در فرآیند انتخاب شغل تاثیر حیاتی دارد. بنابراین در ساخت رزومه خود دقت بسیار زیادی نمایید . وطن جاب دراین مقاله 15 نکته ای را که شما را در تهیه رزومه خوب یاری می دهد ، را برای شما بیان می کند....

  ادامه مطلب...

 • برای ساختن یک ساختمان مسکونی چه تخصصهای مهندسی مورد نیاز است

  داشتن مسکن مناسب یکی از ابتدایی ترین نیازهای بشر است و صنعت ساختمان سازی عمری به اندازه پیدایش بشر در این کره خاکی دارد. هم اکنون و در زمان امروزی نیز صنعت ساخت ساختمان یکی از بزرگترین صنایع هر کشور است که نقش کلیدی را در زمینه اشتغال در هر کشور فراهم می کند. در کشور ما نیز به دلیل رشد جمعیت از یک طرف و عمر پایین سازه های قبلی از طرف دیگر، نیاز شدیدی به ساخت خانه های جدید در کشور به وجود دارد، به طوری که مشکل تامین مسکن به یکی از ابر چالشهای اقتصاد کشور تبدیل شده است. صنعت تولید مسکن از طرف...

  ادامه مطلب...

 • نقش صنایع تبدیلی کشاورزی در توسعه اشتغال کشور

  به نام خدا مساحت کشور هلند کوچکتر از استانهای گیلان و مازندران است. اما این کشور به تنهایی حدود 80 میلیارد دلار در سال صادرات بخش کشاورزی دارد که این میزان از صادرات نفت ایران بیشتر است و یا کشور همسایه ما ترکیه در حدود 40 میلیارد دلار در سال صادرات بخش کشاورزی دارد. کشور ما با دارا بودن دومین تنوع اقلیمی در جهان و با داشتن مساحتی عظیم و جمعیت فعال زیاد، تنها حدود 8 میلیارد دلار صادرات در بخش کشاورزی دارد. علت این موضوع ضعف شدید در صنایع تبدیلی کشاورزی است. با وجود اینکه دانشگاههای ما در...

  ادامه مطلب...

 • نقش نرم افزارهای شبیه ساز در پیشرفت صنعت ساختمان

  به نام خدا تحولات مهندسی در بیست سال اخیر بسیار زیاد بوده است. عامل اصلی این تحولات در دنیای مهندسی، ظهور کامپیوتر و اینترنت و امکان کار با نرم افزارهای پیشرفته است. اما با ظهور کامپیوترهای شخصی و نرم افزارهای مهندسی، تحول عظیمی در زمینه طراحی مهندسی انجام شده است. هم اکنون برای تکمیل تیم طراحی یک برج تنها استخدام مهندس عمران کارآزموده و یک یا دو نفر نقشه کش کافی است و همین یک نفر مهندس طراح ساختمان، به راحتی از طریق نرم افزارهای طراحی، کار طراحی برج را انجام داده و از طریق این نرم افزارها کلیه محاسبات فنی را بدون اشتباه انجام میدهد. حتی می تواند با استفاده از نرم افزارهای شبیه ساز، بارهای زلزله و طوفانهای شدید را بر...

  ادامه مطلب...

 • dentalclinictoronto.dentist Emergency Dentist Toronto

  dentalclinictoronto.dentist emergency dentist Toronto is the leading dentistry for emergency dental care and any kind of toothache. A surprising toothache wakes you up at midnight, or you're feeling agony or pain with standard routines, together with consuming or respiration. Lots of people do not know how to proceed when they're in confronted with an emergency . If you have a toothache or dental emergency , locate an urgent dental care Place of work immediately. Don't leave your dental...

  ادامه مطلب...

 • آموزش و تدریس خصوصی فیزیک و ریاضی

  تدریس خصوصی فیزیک یکی از شاخه هایی است که در موسسات و کلاس های کنکور به آن پرداخته می شود. اهمیت درس فیزیک بر همه دانش آموزان و اولیای آن ها واضح و آشکار است. درس فیزیک یکی از مهم ترین دروس دوره متوسطه دوم است. که در همه رشته های تحصیلی ریاضی تجربی انسانی تدریس می شود. درس فیزیک جزو علوم پایه می باشد و در اکثر رشته های دانشگاهی کاربرد دارد. آموزش درس فیزیک به دانش آموزان باعث می شود که با دنیای علم آشنا بشوند. روش تحقیق و روش علمی چیزی است که باید به دانش آموزان آموزش داده شود. اگر روش تحقیق...

  ادامه مطلب...

 • ارتباط صنعت پتروشیمی و اشتغال

  به نام خدا پتروشیمی گرایشی از علم شیمی است که به ساخت مواد مصرفی از نفت و گاز می پردازد. در حال حاضر نفت و گاز تنها کاربرد سوخت خودروها و تولید برق در جهان را ندارد، بلکه با کمک علم شیمی هم اکنون هزاران قلم ماده مصرفی از تولید انواع پارچه و پلاستیک و قطعات خودرو گرفته تا بسیاری از مواد دارویی و آنتی بیوتیک از نفت و گاز بدست می آید. هر ساله نیز، متخصصین زیادی، از طریق استخدام شرکت نفت و شرکت های وابسته به آن، جذب گرایش پتروشیمی کشور می شوند. نکته جالب توجه این است که با وجود پیشرفت سریع علم، نه تنها هیچ جایگزینی برای فرآورده های پتروشیمی یافت نشده بلکه این...

  ادامه مطلب...

 • مقایسه بازار کار ایران و کانادا

    در سالهای اخیر، روند مهاجرت به کانادا به طرز چشمگیری رو به افزایش بوده است و تعداد زیادی از هموطنان ما بویژه متخصصین جامعه متقاضی مهاجرت به این کشور هستند. در این مقاله قصد داریم به دلایل گرایش ایرانیان به مهاجرت به کانادا و نقاط ضعف و قوت این کشور بپردازیم. در میان متقاضیان، عمده تقاضا ها مربوط می شود به متخصصین، مهندسین و تکنسین های کشور که به رغم داشتن سابقه مناسب در ایران، همچنان در صف متقاضیان مهاجرت به کانادا هستند. به راستی دلیل تقاضای آنان چیست؟ در سال های اخیر، تعداد فارغ التحصیلان متخصص کشور چندین برابر شده که به ظاهر بیشتر از نیاز فعلی کشور است و باعث...

  ادامه مطلب...

 • نقش استارتاپها در توسعه کشور

  با توسعه وب، شبکه فعالیتهای استارتاپی نیز در این حوزه شکل گرفته که در نتیجه، باعث تغییرات چشمگیر در سیستم تجارت جهانی شده است. ظهور شرکتهایی نظیر گوگل، فیس بوک، آمازون، اوبر و … باعث شکل گیری تغییرات وسیعی در بسیاری از مفاهیم مانند ارتباطات، آموزش و نحوه کار در جهان شده است و حتی مرزها ی جهانی را به چالش کشانده است. به تبع این تغییرات، استارتاپهای اینترنتی در کشور ما حدود ده سال است که وارد عرضه کار و فعالیت شده اند. شرکتهایی نظیر دیجی کالا، اسنپ، بامیلو و بسیاری از کسب و کارهای سنتی مانند...

  ادامه مطلب...

 • چگونه می توان هزینه ساخت مسکن را در ایران کاهش داد

  به نام خدا شاید شما هم در اخبار و یا روزنامه ها این نوع خبرها را شنیده باشید، ساخت هتل 7 طبقه در چین در مدت 5 روز، و یا ساختن یک ساختمان ده طبقه در یک ماه و از این دست گزارشها. با مراجعه به شبکه های اجتماعی نیز می توان به صورت تصویری، پیشرفت این پروژه ها را مشاهده کرد. در این کشور ها، با استخدام مهندس عمران با تجربه در کارخانجات ساخت قطعات پیش ساخته، با تکیه بر کنترل پروژه، و همچنین کمتر کردن مراحل اداری اخذ مجوز ساخت، زمان ساخت را به کمتریم زمان ممکن می رسانند. ساختن چنین ساختمانهایی در ایران  در بهترین حالت بیش از 2 سال زمان می برد وبا توجه به نرخ...

  ادامه مطلب...

 • کار در منزل با بهره گیری از تکنولوژی جدید

  به نام خدا ما در عصر ارتباطات زندگی می کنیم. در این دوره، امکاناتی در اختیار ماست که حتی تا 20 سال پیش تصورش هم ممکن نبود. هم اکنون با نفوذ اینترنت و تلفنهای هوشمند به دورترین نقاط ایران امکان استفاده ی یکسان و برابر از تکنولوژی ارتباطات اینترنتی، برای همه برقرار است. این سهولت گسترده، فرصت اشتغال زایی و کار در منزل را برای بسیاری از افراد فراهم نموده است. این تکنولوژی باعث تغییرات وسیعی در مفهوم کار شده است. شما می توانید به راحتی و سهولت، هنگامیکه در یک کلبه دور افتاده جنگلی، در حالیکه از هوای عالی و طبیعت زیبا لذت می برید، با استفاده از گوشی تلفن هوشمند خود،...

  ادامه مطلب...

تماس با ما

به منظور آگاهی از دوره های آموزشی و هماهنگی جهت ثبت نام ، می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

021-66045874

021-66084133

09127008698

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران، خیابان آزادی، مابین ایستگاه مترو حبیب الله و دانشگاه شریف، خیابان حبیب زادگان

عضويت در سايت