ضوابط شهرداری تهران

نام دوره: دوره کاربردی آشنای با ضوابط و مقررات شهرداری تهران

مدت دوره:  12 ساعت 

هزینه دوره:      190,000 تومان

 ضوابط شهرداري تهران

 

 

دوره آشنایی با قوانین ساخت و ساز شهرداری تهران

دوره ضوابط شهرداری تهران دارای چند مرحله می‏باشد که ضمن معرفی فرآیند کسب اخذ پروانه ساختمانی برای یک پروژه به معرفی نهادهای مرتبط با این مساله می‏پردازد. در دوره ضوابط شهرداری تهران، با شرح قوانین چرخش کار و همچنین ضوابط طراحی به چگونگی فرآیند اخذ تاییدیه از این نهادها جهت کسب صدور پروانه ساختمانی می‏پردازد.

(طول دوره ضوابط شهرداری تهران ۱۲ ساعت می‏باشد که در قالب ۴ جلسه ۳ ساعته تشکیل می‏شود)

 

مراحل دوره ضوابط شهرداری تهران به شرح زیر می باشد :

در شروع دوره ضمن شرح طرح تفصیلی شهر تهران به طور خاص به مواردی که در روند طراحی یک پروژه آپارتمانی مسکونی موثر است می‏پردازیم. در برخی از پروژه‏ها به جهت اصلاح گذرها و یا تغییرات کاربری زمین پروژه نیاز به بازبینی شرایط پروژه در کمیسیونهای مربوطه در شهرداری تهران وجود دارد که این مرحله به همین جهت نیز دارای اهمیت می‏باشد.

زیرفصل‏هایی که در این بخش توضیح داده می‏شود به شرح زیر می‏باشد.

طرح تفصیلی دوره ضوابط شهرداری تهران

ارگان‏های مصوب طرح تفصیلی

پهنه بندی شهر تهران

تراکم ساختمانی مجاز

توده گذاری

سطح اشغال و استقرار بنا

پلاک‏ها

تفکیک و تجمیع قطعات

بلندمرتبه سازی

شبکه معابر دسترسی

پارکینگ

میراث فرهنگی و بافت فرسوده

در مرحله بعدی دوره ضوابط شهرداری تهران، شرح فرآیند اخذ پروانه ساختمانی از مرحله اول ارایه می‏شود. فرآیندی که توسط شهرداری تهران برای این بخش معرفی کرده است بسیار ناقص است به همین جهت با تجربه چندساله در زمینه انجام این فرآیند توسط مدرسین دوره سعی شده است تا شرح کاملی در این مرحله ارایه شود.

در ضمن این بخش چک‏لیستی به دانشجویان دوره ضوابط شهرداری تحت عنوان چک لیست بازدید اولیه از پروژه در قالب بانک اطلاعاتی داده می‏شود تا در هنگام برخورد با کارفرما اطلاعات اولیه را مطرح کنند.

 تهیه چک لیست توسط گروه مهندسی نوین‏روش  تهیه شده است و به لحاظ اهمیت مساله جمع‏آوری اطلاعات به ویژه برای افراد کم‏تجربه در این زمینه بسیار ارزشمند می‏باشد.

 

شروع پروژه

دفتر الکترونیک

مرحله اول

تشکیل پرونده تا دستورنقشه

دستور نقشه

توده گذاری

سطح اشغال و استقرار بنا

مرحله دوم

ارائه نقشه معماری تا صدور فیش عوارض

مرحله سوم

تکمیل مدارک صدور و تحویل پروانه

صدور پروانه

شروع عملیات ساختمانی

 

درمرحله سوم دوره ضوابط شهرداری تهران، دانشجویان به طور خاص با ضوابط معماری در مرحله تهیه نقشه معماری جهت اخذ فیش عوارض آشنا می‏شوند. در این مرحله علاوه بر آشنایی با هریک از زیربخش‏ها به طور مجزا سعی شده است به طور ضمنی تجربیات طراحی با نمایش پلانهای مختلف واحدهای مسکونی ارایه شود. بخش‏های این فصل نیز در قالب مجموعه زیر ارایه شده است .

در انتهای دوره ضوابط شهرداری تهران، یک آرشیو اطلاعاتی تحت عنوان بانک اطلاعاتی به دانشجویان داده می‏شود. این اطلاعات که از قبل جمع‏آوری شده است و در نوع خود مجموعه کاملی است شامل قوانین صدور پروانه -  مقررات ملی و .... به همراه دیگر ضوابط موردنیاز است.

قوانین ساخت و ساز شهرداری طراحی پلان معماری

منابع

درز انقطاع

فضاهای باز

فضاهای نیمه‏باز

توده ساختمان

پله فرار و آسانسور

پخی

پیش آمدگی ساختمانی در گذرها

رعایت محدودیت ارتفاع

پارکینگ

مشاعات

ماده 100 قانون شهرداری‏ها

کمیسیون ماده 5 شهرداری

ضوابط مجتمع های مسکونی

ضوابط بلندمرتبه سازی

ضوابط نمای شهری

نقشه ها و مدارک مورد نیاز نما جهت صدور پروانه ساختمان

پروانه نظام مهندسی

لیست منابع موجود در بانک اطلاعاتی

آتش نشانی

تعداد پارکینگ موردنیاز سایر کاربریها

تعرفه خدمات مهندسی

چک لیست بازدید اولیه از پروژه

چک لیست طراحی نمای پروژه

نمونه دستور نقشه

نمونه نقشه‏های معماری

نمونه پروانه ساختمان

دفتر الکترونیک

ضوابط طراحی در بافت تاریخی

ضوابط معماری کاهش‏دهنده انرژی در ساختمان

ضوابط و مقررات معماری بخش صدور پروانه

طرح تقصیلی

عکس پروژه

ماده 100 شهرداری

مشارکت در ساخت

مقررات ملی ساختمان

ملاک عمل

منظر شهری

نشریه 55

مجموعه آزمون‏های نظام مهندسی

 

در مرحله آخر از دوره آموزشی ضوابط شهرداری تهران، تمامی مباحث مطرح شده شامل قوانین بخشهای مختلف ساختمان در کنار هم به صورت یک پروژه طراحی و به صورت کاملا کاربردی ارایه می‏شود. موضوع این طراحی هم آخرین آزمون طراحی سازمان نظام مهندسی می‏باشد که تمامی مهندسین معمار داوطلب دریافت پروانه اشتغال موظف به شرکت در این امتحان می‏باشند.

دانشجویان دوره ضوابط شهرداری تهران در این مرحله در یک پروژه با طراحی واحدهای مسکونی و فرآیند طراحی یک پروژه و ارایه مدارک خواسته شده نیز آشنا می‏شوند و در ضمن آشنایی با آزمون نظام مهندسی با موارد مهم و اساسی که در موفقیت در این امتحان موثر است آشنا می‏شوند.

 

 


 

دانلود آزمون طراحی معماری ورود به حرفه مهندسان سال ۹۲

دوره آشنایی با قوانین ساخت و ساز شهرداری تهران

دوره ضوابط شهرداری تهران دارای چند مرحله می‏باشد که ضمن معرفی فرآیند کسب اخذ پروانه ساختمانی برای یک پروژه به معرفی نهادهای مرتبط با این مساله می‏پردازد. در دوره ضوابط شهرداری تهران، با شرح قوانین چرخش کار و همچنین ضوابط طراحی به چگونگی فرآیند اخذ تاییدیه از این نهادها جهت کسب صدور پروانه ساختمانی می‏پردازد.

(طول دوره ضوابط شهرداری تهران ۱۲ ساعت می‏باشد که در قالب ۴ جلسه ۳ ساعته تشکیل می‏شود)

هزینه دوره : 120 هزارتومان

با احتساب تخفیف ویژه دوره : 100 هزار تومان

 

مراحل دوره ضوابط شهرداری تهران به شرح زیر می باشد :

در شروع دوره ضمن شرح طرح تفصیلی شهر تهران به طور خاص به مواردی که در روند طراحی یک پروژه آپارتمانی مسکونی موثر است می‏پردازیم. در برخی از پروژه‏ها به جهت اصلاح گذرها و یا تغییرات کاربری زمین پروژه نیاز به بازبینی شرایط پروژه در کمیسیونهای مربوطه در شهرداری تهران وجود دارد که این مرحله به همین جهت نیز دارای اهمیت می‏باشد.

زیرفصل‏هایی که در این بخش توضیح داده می‏شود به شرح زیر می‏باشد.

طرح تفصیلی دوره ضوابط شهرداری تهران

ارگان‏های مصوب طرح تفصیلی

پهنه بندی شهر تهران

تراکم ساختمانی مجاز

توده گذاری

سطح اشغال و استقرار بنا

پلاک‏ها

تفکیک و تجمیع قطعات

بلندمرتبه سازی

شبکه معابر دسترسی

پارکینگ

میراث فرهنگی و بافت فرسوده

در مرحله بعدی دوره ضوابط شهرداری تهران، شرح فرآیند اخذ پروانه ساختمانی از مرحله اول ارایه می‏شود. فرآیندی که توسط شهرداری تهران برای این بخش معرفی کرده است بسیار ناقص است به همین جهت با تجربه چندساله در زمینه انجام این فرآیند توسط مدرسین دوره سعی شده است تا شرح کاملی در این مرحله ارایه شود.

در ضمن این بخش چک‏لیستی به دانشجویان دوره ضوابط شهرداری تحت عنوان چک لیست بازدید اولیه از پروژه در قالب بانک اطلاعاتی داده می‏شود تا در هنگام برخورد با کارفرما اطلاعات اولیه را مطرح کنند.

 تهیه چک لیست توسط گروه مهندسی نوین‏روش  تهیه شده است و به لحاظ اهمیت مساله جمع‏آوری اطلاعات به ویژه برای افراد کم‏تجربه در این زمینه بسیار ارزشمند می‏باشد.

 

شروع پروژه

دفتر الکترونیک

مرحله اول

تشکیل پرونده تا دستورنقشه

دستور نقشه

توده گذاری

سطح اشغال و استقرار بنا

مرحله دوم

ارائه نقشه معماری تا صدور فیش عوارض

مرحله سوم

تکمیل مدارک صدور و تحویل پروانه

صدور پروانه

شروع عملیات ساختمانی

 

درمرحله سوم دوره ضوابط شهرداری تهران، دانشجویان به طور خاص با ضوابط معماری در مرحله تهیه نقشه معماری جهت اخذ فیش عوارض آشنا می‏شوند. در این مرحله علاوه بر آشنایی با هریک از زیربخش‏ها به طور مجزا سعی شده است به طور ضمنی تجربیات طراحی با نمایش پلانهای مختلف واحدهای مسکونی ارایه شود. بخش‏های این فصل نیز در قالب مجموعه زیر ارایه شده است .

در انتهای دوره ضوابط شهرداری تهران، یک آرشیو اطلاعاتی تحت عنوان بانک اطلاعاتی به دانشجویان داده می‏شود. این اطلاعات که از قبل جمع‏آوری شده است و در نوع خود مجموعه کاملی است شامل قوانین صدور پروانه -  مقررات ملی و .... به همراه دیگر ضوابط موردنیاز است.

قوانین ساخت و ساز شهرداری طراحی پلان معماری

منابع

درز انقطاع

فضاهای باز

فضاهای نیمه‏باز

توده ساختمان

پله فرار و آسانسور

پخی

پیش آمدگی ساختمانی در گذرها

رعایت محدودیت ارتفاع

پارکینگ

مشاعات

ماده 100 قانون شهرداری‏ها

کمیسیون ماده 5 شهرداری

ضوابط مجتمع های مسکونی

ضوابط بلندمرتبه سازی

ضوابط نمای شهری

نقشه ها و مدارک مورد نیاز نما جهت صدور پروانه ساختمان

پروانه نظام مهندسی

لیست منابع موجود در بانک اطلاعاتی

آتش نشانی

تعداد پارکینگ موردنیاز سایر کاربریها

تعرفه خدمات مهندسی

چک لیست بازدید اولیه از پروژه

چک لیست طراحی نمای پروژه

نمونه دستور نقشه

نمونه نقشه‏های معماری

نمونه پروانه ساختمان

دفتر الکترونیک

ضوابط طراحی در بافت تاریخی

ضوابط معماری کاهش‏دهنده انرژی در ساختمان

ضوابط و مقررات معماری بخش صدور پروانه

طرح تقصیلی

عکس پروژه

ماده 100 شهرداری

مشارکت در ساخت

مقررات ملی ساختمان

ملاک عمل

منظر شهری

نشریه 55

مجموعه آزمون‏های نظام مهندسی

 

در مرحله آخر از دوره آموزشی ضوابط شهرداری تهران، تمامی مباحث مطرح شده شامل قوانین بخشهای مختلف ساختمان در کنار هم به صورت یک پروژه طراحی و به صورت کاملا کاربردی ارایه می‏شود. موضوع این طراحی هم آخرین آزمون طراحی سازمان نظام مهندسی می‏باشد که تمامی مهندسین معمار داوطلب دریافت پروانه اشتغال موظف به شرکت در این امتحان می‏باشند.

دانشجویان دوره ضوابط شهرداری تهران در این مرحله در یک پروژه با طراحی واحدهای مسکونی و فرآیند طراحی یک پروژه و ارایه مدارک خواسته شده نیز آشنا می‏شوند و در ضمن آشنایی با آزمون نظام مهندسی با موارد مهم و اساسی که در موفقیت در این امتحان موثر است آشنا می‏شوند.

انجام پروژه عملی طراحی آزمون نطام مهندسی سال ۹۲

مطالب روز مهندسی

 • 15 توصیه کلیدی در زمینه ساخت رزومه شغلی حرفه ای و موثر

  به نام خدا یک رزومه .کاری برگه ای است که شما به عنوان نویسنده در باره مهارتها و قابلیتهای شغلی خود برای کسانی که شما را تاکنون ندیده اند و نمی شناسند ارسال می کنید. هدف از ساخت رزومه، دعوت از شما برای مصاحبه شغلی است .و کارفرما بایستی رزومه شما را از میان دهها داوطلب آن شغل برای مصاحبه انتخاب کند. بنابراین ساخت یک رزومه حرفه ای در فرآیند انتخاب شغل تاثیر حیاتی دارد. بنابراین در ساخت رزومه خود دقت بسیار زیادی نمایید . وطن جاب دراین مقاله 15 نکته ای را که شما را در تهیه رزومه خوب یاری می دهد ، را برای شما بیان می کند....

  ادامه مطلب...

 • برای ساختن یک ساختمان مسکونی چه تخصصهای مهندسی مورد نیاز است

  داشتن مسکن مناسب یکی از ابتدایی ترین نیازهای بشر است و صنعت ساختمان سازی عمری به اندازه پیدایش بشر در این کره خاکی دارد. هم اکنون و در زمان امروزی نیز صنعت ساخت ساختمان یکی از بزرگترین صنایع هر کشور است که نقش کلیدی را در زمینه اشتغال در هر کشور فراهم می کند. در کشور ما نیز به دلیل رشد جمعیت از یک طرف و عمر پایین سازه های قبلی از طرف دیگر، نیاز شدیدی به ساخت خانه های جدید در کشور به وجود دارد، به طوری که مشکل تامین مسکن به یکی از ابر چالشهای اقتصاد کشور تبدیل شده است. صنعت تولید مسکن از طرف...

  ادامه مطلب...

 • نقش صنایع تبدیلی کشاورزی در توسعه اشتغال کشور

  به نام خدا مساحت کشور هلند کوچکتر از استانهای گیلان و مازندران است. اما این کشور به تنهایی حدود 80 میلیارد دلار در سال صادرات بخش کشاورزی دارد که این میزان از صادرات نفت ایران بیشتر است و یا کشور همسایه ما ترکیه در حدود 40 میلیارد دلار در سال صادرات بخش کشاورزی دارد. کشور ما با دارا بودن دومین تنوع اقلیمی در جهان و با داشتن مساحتی عظیم و جمعیت فعال زیاد، تنها حدود 8 میلیارد دلار صادرات در بخش کشاورزی دارد. علت این موضوع ضعف شدید در صنایع تبدیلی کشاورزی است. با وجود اینکه دانشگاههای ما در...

  ادامه مطلب...

 • نقش نرم افزارهای شبیه ساز در پیشرفت صنعت ساختمان

  به نام خدا تحولات مهندسی در بیست سال اخیر بسیار زیاد بوده است. عامل اصلی این تحولات در دنیای مهندسی، ظهور کامپیوتر و اینترنت و امکان کار با نرم افزارهای پیشرفته است. اما با ظهور کامپیوترهای شخصی و نرم افزارهای مهندسی، تحول عظیمی در زمینه طراحی مهندسی انجام شده است. هم اکنون برای تکمیل تیم طراحی یک برج تنها استخدام مهندس عمران کارآزموده و یک یا دو نفر نقشه کش کافی است و همین یک نفر مهندس طراح ساختمان، به راحتی از طریق نرم افزارهای طراحی، کار طراحی برج را انجام داده و از طریق این نرم افزارها کلیه محاسبات فنی را بدون اشتباه انجام میدهد. حتی می تواند با استفاده از نرم افزارهای شبیه ساز، بارهای زلزله و طوفانهای شدید را بر...

  ادامه مطلب...

 • dentalclinictoronto.dentist Emergency Dentist Toronto

  dentalclinictoronto.dentist emergency dentist Toronto is the leading dentistry for emergency dental care and any kind of toothache. A surprising toothache wakes you up at midnight, or you're feeling agony or pain with standard routines, together with consuming or respiration. Lots of people do not know how to proceed when they're in confronted with an emergency . If you have a toothache or dental emergency , locate an urgent dental care Place of work immediately. Don't leave your dental...

  ادامه مطلب...

 • آموزش و تدریس خصوصی فیزیک و ریاضی

  تدریس خصوصی فیزیک یکی از شاخه هایی است که در موسسات و کلاس های کنکور به آن پرداخته می شود. اهمیت درس فیزیک بر همه دانش آموزان و اولیای آن ها واضح و آشکار است. درس فیزیک یکی از مهم ترین دروس دوره متوسطه دوم است. که در همه رشته های تحصیلی ریاضی تجربی انسانی تدریس می شود. درس فیزیک جزو علوم پایه می باشد و در اکثر رشته های دانشگاهی کاربرد دارد. آموزش درس فیزیک به دانش آموزان باعث می شود که با دنیای علم آشنا بشوند. روش تحقیق و روش علمی چیزی است که باید به دانش آموزان آموزش داده شود. اگر روش تحقیق...

  ادامه مطلب...

 • ارتباط صنعت پتروشیمی و اشتغال

  به نام خدا پتروشیمی گرایشی از علم شیمی است که به ساخت مواد مصرفی از نفت و گاز می پردازد. در حال حاضر نفت و گاز تنها کاربرد سوخت خودروها و تولید برق در جهان را ندارد، بلکه با کمک علم شیمی هم اکنون هزاران قلم ماده مصرفی از تولید انواع پارچه و پلاستیک و قطعات خودرو گرفته تا بسیاری از مواد دارویی و آنتی بیوتیک از نفت و گاز بدست می آید. هر ساله نیز، متخصصین زیادی، از طریق استخدام شرکت نفت و شرکت های وابسته به آن، جذب گرایش پتروشیمی کشور می شوند. نکته جالب توجه این است که با وجود پیشرفت سریع علم، نه تنها هیچ جایگزینی برای فرآورده های پتروشیمی یافت نشده بلکه این...

  ادامه مطلب...

 • مقایسه بازار کار ایران و کانادا

    در سالهای اخیر، روند مهاجرت به کانادا به طرز چشمگیری رو به افزایش بوده است و تعداد زیادی از هموطنان ما بویژه متخصصین جامعه متقاضی مهاجرت به این کشور هستند. در این مقاله قصد داریم به دلایل گرایش ایرانیان به مهاجرت به کانادا و نقاط ضعف و قوت این کشور بپردازیم. در میان متقاضیان، عمده تقاضا ها مربوط می شود به متخصصین، مهندسین و تکنسین های کشور که به رغم داشتن سابقه مناسب در ایران، همچنان در صف متقاضیان مهاجرت به کانادا هستند. به راستی دلیل تقاضای آنان چیست؟ در سال های اخیر، تعداد فارغ التحصیلان متخصص کشور چندین برابر شده که به ظاهر بیشتر از نیاز فعلی کشور است و باعث...

  ادامه مطلب...

 • نقش استارتاپها در توسعه کشور

  با توسعه وب، شبکه فعالیتهای استارتاپی نیز در این حوزه شکل گرفته که در نتیجه، باعث تغییرات چشمگیر در سیستم تجارت جهانی شده است. ظهور شرکتهایی نظیر گوگل، فیس بوک، آمازون، اوبر و … باعث شکل گیری تغییرات وسیعی در بسیاری از مفاهیم مانند ارتباطات، آموزش و نحوه کار در جهان شده است و حتی مرزها ی جهانی را به چالش کشانده است. به تبع این تغییرات، استارتاپهای اینترنتی در کشور ما حدود ده سال است که وارد عرضه کار و فعالیت شده اند. شرکتهایی نظیر دیجی کالا، اسنپ، بامیلو و بسیاری از کسب و کارهای سنتی مانند...

  ادامه مطلب...

 • چگونه می توان هزینه ساخت مسکن را در ایران کاهش داد

  به نام خدا شاید شما هم در اخبار و یا روزنامه ها این نوع خبرها را شنیده باشید، ساخت هتل 7 طبقه در چین در مدت 5 روز، و یا ساختن یک ساختمان ده طبقه در یک ماه و از این دست گزارشها. با مراجعه به شبکه های اجتماعی نیز می توان به صورت تصویری، پیشرفت این پروژه ها را مشاهده کرد. در این کشور ها، با استخدام مهندس عمران با تجربه در کارخانجات ساخت قطعات پیش ساخته، با تکیه بر کنترل پروژه، و همچنین کمتر کردن مراحل اداری اخذ مجوز ساخت، زمان ساخت را به کمتریم زمان ممکن می رسانند. ساختن چنین ساختمانهایی در ایران  در بهترین حالت بیش از 2 سال زمان می برد وبا توجه به نرخ...

  ادامه مطلب...

 • کار در منزل با بهره گیری از تکنولوژی جدید

  به نام خدا ما در عصر ارتباطات زندگی می کنیم. در این دوره، امکاناتی در اختیار ماست که حتی تا 20 سال پیش تصورش هم ممکن نبود. هم اکنون با نفوذ اینترنت و تلفنهای هوشمند به دورترین نقاط ایران امکان استفاده ی یکسان و برابر از تکنولوژی ارتباطات اینترنتی، برای همه برقرار است. این سهولت گسترده، فرصت اشتغال زایی و کار در منزل را برای بسیاری از افراد فراهم نموده است. این تکنولوژی باعث تغییرات وسیعی در مفهوم کار شده است. شما می توانید به راحتی و سهولت، هنگامیکه در یک کلبه دور افتاده جنگلی، در حالیکه از هوای عالی و طبیعت زیبا لذت می برید، با استفاده از گوشی تلفن هوشمند خود،...

  ادامه مطلب...

تماس با ما

به منظور آگاهی از دوره های آموزشی و هماهنگی جهت ثبت نام ، می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

021-66045874

021-66084133

09127008698

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران، خیابان آزادی، مابین ایستگاه مترو حبیب الله و دانشگاه شریف، خیابان حبیب زادگان

عضويت در سايت